Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής Εκτύπωση

Καλείσθε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την την 31η του μηνός Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

 

ΠΡΟΣ
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

 

  1. Χατζάκη-Σφακιανάκη Σοφία
  2. Τσικνάκης Κωνσταντίνος
  3. Κουμιανάκη Γεώργιο
  4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
  5. Μπομποδάκη Στυλιανό
  6. Ξυλούρη Σταύρο


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής


(άρθρο 75 Ν.3852/2010όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση, κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ Τεύχος A 55/11.03.2020 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία ∆ήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στους Αγίους Δέκα, την 31η του μηνός Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

  1. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του δήμου
  2. Δωρεάν χρήση της εφαρμογής CityzenApp από τον Δήμο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και προστασία του προσωπικού των Δήμων.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Κοκολάκης Ελευθέριος

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (63 ΚB)