Ορισμός Aντιδημάρχου στην Δ.Ε. Γόρτυνας Εκτύπωση

 

 

Κατόπιν αιτήματος του Αντιδημάρχου Δ.Ε. Γόρτυνας, Σταματάκη Γεωργίου, ο οποίος απέχει από τα καθήκοντά του για λόγους υγείας και αδυνατεί να εκπληρώσει τις αρμοδιότητές του, ο Δήμαρχος Γόρτυνας, Λευτέρης Κοκολάκης, με απόφασή του ορίζει ως Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Γόρτυνας τον δημοτικό σύμβουλο, Τσικνάκη Κωνσταντίνο.