Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «Έργα Ομβρίων Υδάτων Οικισμών Δ. Γόρτυνας (Ασημίου-Απομαρμά-Πλατάνου)»
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «Έργα Ομβρίων Υδάτων Οικισμών Δ. Γόρτυνας (Ασημίου-Απομαρμά-Πλατάνου)» PDF Εκτύπωση

Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού Ηρακλείου διακηρύσσει την με Συνοπτικό Διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Έργα Ομβρίων Υδάτων Οικισμών Δ. Γόρτυνας (Ασημίου-Απομαρμά-Πλατάνου)» εκτιμώμενης αξίας 51.350,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με
  • Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147), άρθρου 117
  • Τους όρους της παρούσας

και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

 

Διακήρυξη - Αρχείο pdf (456 ΚB)
Εξώφυλλο - Αρχείο pdf (64,6 ΚB)
Προκήρυξη - Αρχείο pdf (790 KB)
Τεχνική Έκθεση - Αρχείο pdf (80,9 KB)
Προϋπολογισμός - Αρχείο pdf (124 KB)
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Αρχέιο pdf (381 KB) 
Προμέτρηση - Αρχείο pdf (127 KB)
Τιμολόγιο - Αρχείο pdf (282 KB)
ΤΕΥΔ - Αρχείο word (189 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA