Διακήρυξη για το Έργο "Αξιοποίηση Ανάδειξη και Προστασία χώρου Βόρεια και Δυτικά της Ιεράς Μονής Κουδουμά Δ. Γόρτυνας" Εκτύπωση
Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου «Αξιοποίηση Ανάδειξη και Προστασία χώρου Βόρεια και Δυτικά της Ιεράς Μονής Κουδουμά Δ. Γόρτυνας», με προϋπολογισμό 50.000,00 €.

Σχετικά Αρχεία

01. Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού - Αρχείο pdf (441 KB)
02. Εξώφυλλο - Αρχείο pdf (314 KB)
03. Διακήρυξη - Αρχείο pdf (1.4 MB) 
04. Τεχνική Έκθεση - Αρχείο pdf (498 KB)
05. Τιμολόγιο - Αρχείο pdf (686 KB)
06. Άρθρα Τιμολογίου  - Αρχείο pdf (567 KB) 
07. Προΰπολογισμός - Αρχείο pdf (737 KB)
08. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Αρχείο pdf (723 KB)
09. Προμέτρηση - Αρχείο pdf (541 KB)
10. Έντυπο Προσφοράς - Αρχείο pdf (433ΚB)
11. ΤΕΥΔ - Αρχείο doc (187 KB)