Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού "Συντήρηση - Διαμόρφωση Δημοτικού Σχολείου Σταβίων Δ.Ε. Κόφινα Δήμου Γόρτυνας"
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού "Συντήρηση - Διαμόρφωση Δημοτικού Σχολείου Σταβίων Δ.Ε. Κόφινα Δήμου Γόρτυνας" PDF Εκτύπωση

Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου Συντήρηση - Διαμόρφωση Δημοτικού Σχολείου Σταβίων Δ.Ε. Κόφινα Δήμου Γόρτυνας , με προϋπολογισμό 50.000,00 €.


Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 40.226,42 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).


2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι τις 24-7-2020 , το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, από τα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Οδός Άγιοι Δέκα,

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Τζανάκης Μιχαήλ τηλ.: 2892 340341

Σε περίπτωση που δεν το παραλάβει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος, απαιτείται εξουσιοδότηση του προσώπου που θα το παραλάβει. Για την παραλαβή του έντυπου προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν το ποσό των 0,00 €.

 

Σχετικά Αρχεία

01 - Περιληπτική Διακήρυξη - Αρχείο pdf (100 KB)
02 - Εξώφυλλο - Αρχείο pdf ( 73 KB)
03 - Τεχνική Έκθεση - Αρχείο pdf (75 KB)
04 - Διακήρυξη Διαγωνισμού - Αρχείο pdf (454 KB)
05 - Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Αρχείο pdf (385 KB)
06 - Προϋπολογισμός - Αρχείο pdf (132 KB)
07 - Προμέτρηση - Αρχείο pdf (142 KB)
08 - Τιμολόγιο Μελέτης - Αρχείο pdf (364 KB)
09 - Έντυπο Προσφοράς  - Αρχείο pdf (113 KB)
10 - ΤΕΥΔ - Αρχείο pdf (299 ΚB) Αρχείο word (194 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA