Αρχική Υπηρεσίες - Διευθύνσεις - Τμήματα - Γραφεία Γραφείο Ειδικών Συνεργατών και Συμβούλων
Γραφείο Ειδικών Συνεργατών Ειδικών Συμβούλων ή Επιστημονικών Συνεργατών PDF Εκτύπωση
  • Ο κάθε Ειδικός Σύμβουλος, επιστημονικός συνεργάτης ή ειδικός συνεργάτης ασκεί καθήκοντα επιτελικά και δεν έχει αποφασιστική αρμοδιότητα οποιασδήποτε μορφής.
  • Παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις γραπτά ή προφορικά για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων τον οποίο έχει οριστεί να εξυπηρετήσει (Ν. 1416/84 άρθρο 67) Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς το Δήμαρχο.
  • Συνεργάζεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του με το γραφείο προγραμματισμού για την επεξεργασία εισηγήσεων, προτάσεων κλπ.
 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
Χάρτης Περιοχής
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA