Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο
Δημοτικό Συμβούλιο

 

 

A/A Επώνυμο Όνομα Ιδιότητα
1 Πελεκανάκης Νικόλαος Πρόεδρος Δ.Σ.
2 Σαβουιδάκης Θεόδωρος Δημοτικός Σύμβουλος
3 Φωτάκης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος
4 Μαυρίδης Στυλιανός Δημοτικός Σύμβουλος
5 Τσικνάκης Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος
6 Σταματάκης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος
7 Κουμιανάκης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος
8 Χατζάκης Τίτος Δημοτικός Σύμβουλος
9 Χατζάκη – Σφακιανάκη Σοφία Δημοτικός Σύμβουλος
10 Σηφάκης Στυλιανός Δημοτικός Σύμβουλος
11 Δεσδενάκης Αθανάσιος Δημοτικός Σύμβουλος
12 Σχοιναράκης Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος
13 Σκουλάς Νεκτάριος Δημοτικός Σύμβουλος
14 Σπαντιδάκης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος
15 Μπομποδάκης Στυλιανός Δημοτικός Σύμβουλος
16 Ανδρεαδάκης Μιχαήλ Δημοτικός Σύμβουλος
17 Σέγκος Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος
18 Στυλιανάκης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος
19 Ξυλούρης Σταύρος Δημοτικός Σύμβουλος
20 Ξυλούρης Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος
21 Πηρουνάκης Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος
22 Γενιτσαρίδης Γιώργος Δημοτικός Σύμβουλος
23 Δαριβιανάκης Μιχαήλ Δημοτικός Σύμβουλος
24 Μασαούτης Άγγελος Δημοτικός Σύμβουλος
25 Βρυσανάκης Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος
26 Μανιαδάκης Μιχαήλ Δημοτικός Σύμβουλος
27 Βεϊσάκης Αρτέμιος Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA