Πρόσκληση στην 11η Έκτακτη Συνεδρίαση Έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας Εκτύπωση

 

Καλείστε να συμμετάσχετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 18η Αυγούστου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00΄ το βράδυ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Γόρτυνας στους Αγίους Δέκα, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (μικτά) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του ν.4555/2018 και 78 του ν.4954/2022, καθώς και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ.10284/24-06-2022, 78η/2022 (ΑΔΑ: 9ΖΣ146ΜΤΛ6-710) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

  • Tροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου 5ης αναμόρφωσης.

Τo θέμα κρίνεται κατεπείγον λόγω επικείμενης παρέλευσης προθεσμίας και συγκεκριμένα διότι έως την 1η Σεπτεμβρίου που θα ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά, θα πρέπει α) να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τις προμήθειες τροφίμων για τη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας και β) να έχουν προβλεφθεί τα απαραίτητα κονδύλια για την κάλυψη της μισθοδοσίας των υπαλλήλων καθαριότητας των σχολικών μονάδων (ΙΔΟΧ) που αντιστοιχεί στο τετράμηνο Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2022.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δεσδενάκης Αθανάσιος

Σχετικά Αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (189 KB)