Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ
Τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας
 1. Λαγουδάκη Εμμανουήλ
 2. Σηφάκη Στυλιανό
 3. Σέγκου-Τσατσάκη Μαρία
 4. Γαρεφαλάκη Αντώνιο
 5. Ξυλούρη Σταύρο
 6. Χατζάκη Τίτο
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
 • Γενική Γραμματέα
 • Τεχνική υπηρεσία
 • Οικονομική υπηρεσία

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 18η του μηνός Ιουνίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και ισχύει, καθώς και το άρθρο 9 του Ν.5056/23, στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση του πρακτικού Ι ηλεκτρονικής αποσφράγισης- αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο με τίτλο: «Ανάπλαση με Πεζοδρόμηση Κεντρικού Άξονα Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας», προϋπολογισμού 380.456,74 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
 2. Έγκριση χορήγησης παράτασης της χρονικής διάρκειας της σύμβασης με αριθμό πρωτ. 20589/28-12-2023 με ΑΔΑΜ: 23SYMV014067827 που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Ανάθεση σε Ορκωτούς Λογιστές την Εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης και Τεχνικών Έργων Κόφινα – Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με διακριτικό τίτλο Δ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ Α.Ε ΟΤΑ»
 3. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016.
 4. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης προς ΔΕΔΔΗΕ επέκτασης δημοτικού φωτισμού στην Δημοτική Κοινότητα Αγίων Δέκα.
 5. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης προς ΔΕΔΔΗΕ για την χορήγηση νέας παροχής ηλεκτροδότησης γεώτρησης στον Βαλή Δήμου Γόρτυνας.
 6. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1840/9940/12-06-2024 απόφασης Δημάρχου ορισμού συμβολαιογράφου για την σύνταξη πρόσθετης πράξης επί του υπ’ αρ. 1210/28-09-2023 δανειστικού συμβολαίου τοκοχρεωλυτικού δανείου.
 7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1015/5042/02-04-2024 απόφασης Δημάρχου ορισμού συμβολαιογράφου για την σύνταξη πρόσθετης πράξης επί του υπ’ αρ. 819/29-6-2022 δανειστικού συμβολαίου τοκοχρεωλυτικού δανείου. Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Κύριας Σύμβασης και 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Συντήρηση Γηπέδου Μπάσκετ Οικισμού Σοκαρά Δ.Γόρτυνας».
 8. Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Κύριας Σύμβασης και 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Συντήρηση Γηπέδου Μπάσκετ Οικισμού Σοκαρά Δ.Γόρτυνας».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (376 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA