Αρχική Υπηρεσίες - Διευθύνσεις - Τμήματα - Γραφεία
Υπηρεσίες - Διευθύνσεις - Τμήματα - Γραφεία
1 Γραφείο Ειδικών Συνεργατών Ειδικών Συμβούλων ή Επιστημονικών Συνεργατών
2 Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
3 Διεύθυνση Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών
4 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA