Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση στην 24η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
Πρόσκληση στην 24η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 68 του Ν.3852/2010, σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 21η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:30 το βράδυ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Γόρτυνας στους Αγίους Δέκα, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 1. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας έτους 2019.
 2. Τοποθέτηση προτομής του Καπετάν Μιχαήλ Ιωάννου Τζωρτζάκη στη Γέργερη.
 3. Κοπή και αντικατάσταση δέντρων στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Σχολείου των Αγίων Δέκα της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνας του δήμου Γόρτυνας.
 4. Λήψη απόφασης σχετικά με τη σύμφωνη γνώμη ή όχι του δήμου μας για τη μονάδα ελευθέρας βοσκής (299) αιγοπροβάτων που πρόκειται να δημιουργηθεί από τη Γρεβετζάκη Ειρήνη του Αλέξανδρου σε γήπεδο που βρίσκεται εκτός οικισμού Παναγιάς στη θέση "Κούτελα" της Κοινότητας Διονυσίου της Δημοτικής Ενότητας Κόφινα του δήμου μας .
 5. Λήψη απόφασης σχετικά με τη σύμφωνη γνώμη ή όχι του δήμου μας για την υλοποίηση άδειας λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης (290) αιγοπροβάτων σε πρόχειρα καταλύματα, από τον Σταματάκη Ζαχαρία του Ιωάννη στη θέση "Λούλουδα" του οικισμού Παναγιάς της Κοινότητας Διονυσίου της Δημοτικής Ενότητας Κόφινα του δήμου μας.
 6. Λήψη απόφασης σχετικά με τη σύμφωνη γνώμη ή όχι του δήμου μας για την υλοποίηση άδειας λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης (295) αιγοπροβάτων σε πρόχειρα καταλύματα, από τον Κουγιουμουτζάκη Κωνσταντίνο του Γεωργίου στη θέση "Μύλος Κερά" του οικισμού Παναγιάς της Κοινότητας Διονυσίου της Δημοτικής Ενότητας Κόφινα του δήμου μας.
 7. Λήψη απόφασης σχετικά με τη σύμφωνη γνώμη ή όχι του δήμου μας για την υλοποίηση, από το Γαρεφαλάκη Νικόλαο του Βασιλείου, άδειας εγκατάστασης 3000 ορνίθων σε πρόχειρα καταλύματα ζώων, σε περιφραγμένο χώρο, στη θέση "Βρωμολίμνη" της Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας του δήμου μας.
 8. Λήψη απόφασης σχετικά με τη σύμφωνη γνώμη ή όχι του δήμου μας για την μονάδα ελευθέρας βοσκής 300 αιγοπροβάτων, που πρόκειται να δημιουργηθεί από την Καλαϊτζάκη Άννα του Ελευθερίου σε γήπεδο στη θέση "Σπηλιά Μεγάλο Χωράφι" της Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας του δήμου μας.
 9. Λήψη απόφασης σχετικά με τη σύμφωνη γνώμη ή όχι του δήμου μας για την μονάδα ελευθέρας βοσκής 500 αιγοπροβάτων, που πρόκειται να δημιουργηθεί από τον Καλαϊτζάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου σε γήπεδο στη θέση "Πετραδιάς" της Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας του δήμου μας.
 10. Υποβολή Πρότασης για ένταξη στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ IΙ», Πρόσκληση IV, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» και αποδοχής της χρηματοδότησής του.
 11. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Εξυπηρέτηση Μικρών και Αποκεντρωμένων Οικισμών του Δήμου Γόρτυνας μέσω Κοινοτικού Κομποστοποιητή» στα πλαίσια της πρόσκλησης του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», «Δράση 14.6i.26.2-4.10: Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης».
 12. Υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα ''ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ'' στον άξονα προτεραιότητας ''Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων'' με τίτλο : «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας», αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου στο εν λόγω πρόγραμμα και αποδοχή της χρηματοδότησης του».
 13. Χρησιμοποίηση ποσοστού έως 12% του συνολικού ποσού της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ), για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.
 14. Χρησιμοποίηση ποσού της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ), για την πληρωμή επενδυτικών δραστηριοτήτων του δήμου.
 15. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 Ν.3852/2010).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σχετικά Αρχεία
Πρόσκληση - pdf (175 ΚB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA