Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Στην 17η Συνεδρίαση (δια περιφοράς) 'Ετους 2020 Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
Πρόσκληση Στην 17η Συνεδρίαση (δια περιφοράς) 'Ετους 2020 Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

Καλείστε να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 27η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 2:00 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Γόρτυνας στους Αγίους Δέκα, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020) και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, την εγκ.163/33282/29-05-2020, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Στο παραπάνω διάστημα που έχει οριστεί (2:00μ.μ. έως 3:00μ.μ. την 27η Ιουλίου 2020) οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να ψηφίσουν όπως εάν ήταν η ψηφοφορία διά ζώσης, με τη διαφορά ότι μπορούν να εκφράσουν τη ψήφο τους (συμφωνώ ή διαφωνώ ή λευκό) με έναν από τους παρακάτω τρόπους, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία.

 

  1. Με email από προσωπικό λογαριασμό σας προς το email της γραμματείας του δημοτικού συμβουλίου (drouva@otenet.gr)
  2. Με sms από το προσωπικό σας κινητό, προς το κινητό της γραμματείας του δημοτικού συμβουλίου

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

WIND:6938 327 881
COSMOTE: 6972 440 490
Προέδρου: 6983 598 515

 

Μετά το πέρας της λήξης στις 3:00, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στη πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανωτέρω διαδικασία είναι η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του δημοτικού συμβουλίου, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως παρακάτω:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Υπογραφή δανειακής σύμβασης με το Τ.Π.& Δ. για την εκτέλεση του επενδυτικού έργου «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», ύψους 730.000,00 € που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ρητή αποδοχή όρου που θα περιλαμβάνεται στην δανειακή σύμβαση.
  2. Απόδοση ευχαριστιών σε όσους βοήθησαν για την ολοκλήρωση του νέου δημοτικού δρόμου Αγίου Κυρίλλου – Γέρο Κάμπου και διαπίστωση της ανάγκης ονομασίας του δρόμου αυτού.
  3. Επιστροφή Αχρεωστήτως Καταβληθέντων.
  4. Αποδοχή χρηματοδότησης 76.920,00 € από την Περιφέρεια Κρήτης για την υλοποίηση του έργου «Ανάδειξη υφιστάμενων μονοπατιών στους οικισμούς Απεσωκάρι – Μιαμού του δήμου Γόρτυνας» και έγκριση της σύμβασης, για την υλοποίηση της παραπάνω πράξης, μεταξύ του δήμου Γόρτυνας και της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
  5. Απόφαση για τη λήψη άδειας υδρευτικής χρήσης της γεώτρησης στα “Βατουλάκια ή Παλιομίτατα” της Κοινότητας Πρινιά της Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας.
  6. Έκδοση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου Μπερκάκη Μιχαήλ.
  7. Κατανομή της χρηματοδότησης ποσού 51.123,20 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την συντήρηση και επισκευή των Σχολικών κτιρίων έτους 2020.
  8. Απόφαση για τη λήψη άδειας υδρευτικής χρήσης της γεώτρησης στα “Ραγουζανά” της Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας της Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 


Πρόσκληση - Αρχείο pdf (177 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA