Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας
Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣ:

 • ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

 1. Τσικνάκη Κωνσταντίνο

 2. Χατζάκη-Σφακιανάκη Σοφία

 3. Κουμιανάκη Γεώργιο

 4. ∆εσδενάκη Αθανάσιο

 5. Μπομποδάκη Στυλιανό

 6. Ξυλούρη Σταύρο

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας.

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 11η του μηνός Αυγούστου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 

 1. Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση του άρθρου 32, παρ. 2γ του Ν.4412/2016 και του άρθρου 43 παρ.1 του Ν.4605/2019 για τη δημόσια σύμβαση του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΡΟΥΒΑ».

 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΡΕΜΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ "ΚΟΥΝΤΟΥ" Τ.Κ.ΛΑΡΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ».

 3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΜΟΥΛΙΩΝ Δ. ΓΟΡΤΥΝΑΣ» .

 4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση – διαμόρφωση Δημοτικού Σχολείου Σταβιών Δ.Ε. Κόφινα δήμου Γόρτυνας».

 5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΙΡΟΥΝΙΑΝΩΝ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ».

 6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης, 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ΚΑΙ 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Έργα ομβρίων υδάτων οικισμού δήμου Γόρτυνας (Ασημίου – Απομαρμά – Πλατάνου).

 7. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών πρός ΔΕΔΔΗΕκαι εξειδίκευση δαπανών.

 8. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016.

 9. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016.

 10. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και ετοίμου σκυροδέματος Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας».

 11. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και ετοίμου σκυροδέματος Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνας».

 12. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και ετοίμου σκυροδέματος Δημοτικής Ενότητας Κόφινα».

 13. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και ετοίμου σκυροδέματος Δημοτικής Ενότητας Ρούβα».

 14. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του υποέργου με τίτλο «Αποκατάσταση κτιρίου πρώην Δημαρχείου Γόρτυνας (Επισκοπικού Μεγάρου)», της πράξης με τίτλο «Κέντρο τουριστικής ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών δήμου Γόρτυνας» πρ/σμού υποέργου 497.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)».

 15. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του υποέργου με τίτλο «Ανάπλαση κεντρικού δρόμου οικισμού Γκαγκαλών δήμου Γόρτυνας», πρ/σμού υποέργου 246.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)».


 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

Σχετικά Αρχεία

Πρόσκληση Αρχείο pdf (756 ΚB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA