Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Αποτελέσματα Πρόσληψης Προσωπικού για την Αντιμετώπιση των Αναγκών Πυροπροστασίας 2020
Αποτελέσματα Πρόσληψης Προσωπικού για την Αντιμετώπιση των Αναγκών Πυροπροστασίας 2020 PDF Εκτύπωση


Έχοντας υπόψη:

 

  1. Το υπ αρίθ 11072/18-02-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 116 του Ν 4547/2018
  2. Την υπ΄ αριθ 273/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γόρτυνας (ΑΔΑ: Ω9Σ9Ω9Η-Λ9Ε) « Έγκριση πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση των αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου ».
  3. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2020 του Δήμου.
  4. Την με αριθμό 11799/27-07-2020 ανακοίνωση πλήρωσης των θέσεων.
  5. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

 

αποφασίζει:

Την πρόσληψη των κάτωθι:


ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Τσικνάκης  Αντώνιος Ματθαίος ΔΕ29 Οδηγός απορριμματοφόρου – φορτηγών Από 12-08-2020 μέχρι και 11-12-2020.
Σταυρουλάκης Σπυρίδωνας Γεώργιος ΔΕ29 Οδηγός απορριμματοφόρου – φορτηγών Από 12-08-2020 μέχρι και 11-12-2020
Σταματάκης Χαράλαμπος Εμμανουήλ ΥΕ16 εργάτης καθαριότητας Από 12-08-2020 μέχρι και 11-12-2020
Δουλγεράκης Κωνσταντίνος Στυλιανός ΥΕ16 εργάτης καθαριότητας Από 12-08-2020 μέχρι και 11-12-2020
Σφακάκη Ανδρονίκη Γεώργιος ΥΕ16 εργάτης καθαριότητας Από 12-08-2020 μέχρι και 11-12-2020
Σεβαστάκης Νικόλαος Θωμάς ΥΕ16 εργάτης καθαριότητας Από 12-08-2020 μέχρι και 11-12-2020
Πετράκης Εμμανουήλ -Νεκτάριος Γεώργιος ΥΕ16 εργάτης καθαριότητας Από 12-08-2020 μέχρι και 11-12-2020
Μαστραχάς Ελευθέριος Χρήστος  ΥΕ16 εργάτης καθαριότητας Από 12-08-2020 μέχρι και 11-12-2020
Σφακιανάκης Ελευθέριος Νικόλαος Χειριστής Μηχανήματος έργου (φορτωτή) Από 12-08-2020 μέχρι και 11-12-2020

 

Ο Δήμαρχος

 

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

 

Σχετικά Αρχεία


Πρόσκληση - Αρχείο pdf (61 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA