Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε Υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων
Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε Υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων PDF Εκτύπωση

Ο Δήμος Γόρτυνας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εικοσιένα (21) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων του δήμου.

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  • Υπηρεσία: Δήμος Γόρτυνας
  • Έδρα υπηρεσίας: Άγιοι Δέκα Ηρακλείου
  • Ειδικότητα: ΥΕ καθαρίστριες σχολικών Μονάδων
  • Αριθμός ατόμων
Μερικής απασχόλησης: 18

Πλήρους απασχόλησης: 3

  • Χρόνος απασχόλησης : Διδακτικό έτος 2020-2021

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση και να την υποβάλουν, ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: gortyna@gortyna.gr

 

Η αίτηση συμμετοχής , που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά ,πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη , με φυσική υπογραφή . Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρείς (03) εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα 24/08/2020 έως Τετάρτη 26/08/2020) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος(Παρασκευή 21/08/2020). Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

Ο Δήμαρχος

Κοκολάκης Ελευθέριος

Σχετικά Αρχεία
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  - Αρχείο pdf (832 KB)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - Αρχείο pdf (540 KB)
ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗΑρχείο pdf (171 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA