Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση στην 15η συνεδρίαση (δια περιφοράς) έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
Πρόσκληση στην 15η συνεδρίαση (δια περιφοράς) έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

 

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 14η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη ώρα 2:00 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Γόρτυνας στους Αγίους Δέκα, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020) και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, την εγκ.163/33282/29-05-2020, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Στο παραπάνω διάστημα που έχει οριστεί (2:00μ.μ. έως 3:00μ.μ. την 14η Σεπτεμβρίου 2021) οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να ψηφίσουν όπως εάν ήταν η ψηφοφορία διά ζώσης, με τη διαφορά ότι μπορούν να εκφράσουν τη ψήφο τους (συμφωνώ ή διαφωνώ ή λευκό) με έναν από τους παρακάτω τρόπους, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία.

1. Με email από προσωπικό λογαριασμό σας προς το email της γραμματείας του δημοτικού συμβουλίου (drouva@otenet.gr).

2. Με sms από το προσωπικό σας κινητό, προς το κινητό της γραμματείας του δημοτικού συμβουλίου (WIND: 6938 327 881 COSMOTE: 6972 440 490) ή

προς το κινητό του Προέδρου (6983 598 515).

Μετά το πέρας της λήξης στις 3:00, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στη πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανωτέρω διαδικασία είναι η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του δημοτικού συμβουλίου, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως παρακάτω:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας έτους 2021 και κατάρτιση σχεδίου 3ης Αναμόρφωσης
  2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας έτους 2021 και κατάρτιση σχεδίου 4ης Αναμόρφωσης.
  3. Κατανομή  3ης χρηματοδότησης έτους 2021 στις Σχολικές Επιτροπές του δήμου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων τους.
  4. Παραχώρηση του αύλειου χώρου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Ασημίου προκειμένου να δοθεί θεατρική παράσταση.
  5. Κυκλοφορική ρύθμιση της υπάρχουσας μονοδρόμησης της οδού Ιερέως Σηφάκη, Δημοτικού δρόμου της Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας.
  6. Παραχώρηση πλατείας Λέντα για εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα.
  7. Απόφαση για  την ανόρυξη και το ιδιοκτησιακό καθεστώς υδρευτικής γεώτρησης στη θέση "Αγγιναριάς” της Κοινότητας  Γκαγκαλών του Δήμου μας.
  8. Αιτήµατα Ερασιτεχνικών Ποδοσφαιρικών Σωματείων του ∆ήµου µας για παραχώρηση των γηπέδων ποδοσφαίρου, ως έδρες των ομάδων τους.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση- Αρχείο pdf ( 157 KB)

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA