Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Έκτακτης Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Έκτακτης Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣ:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

  1. Φωτάκη Γεώργιο
  2. Τσικνάκη Κωνσταντίνο
  3. Σηφάκη Στυλιανό
  4. Κουμιανάκη Γεώργιο
  5. Σχοιναράκη Νικόλαο
  6. Ξυλούρη Σταύρο

Κοινοποίηση:

  • Τεχνική Υπηρεσία
  • Οικονομική Υπηρεσία
Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Γόρτυνας σήμερα 17 Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30΄, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, με θέμα:

Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου 5ης αναμόρφωσης.

Τo θέμα κρίνεται κατεπείγον λόγω επικείμενης παρέλευσης προθεσμίας και συγκεκριμένα διότι έως την 1η Σεπτεμβρίου που θα ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά, θα πρέπει α) να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τις προμήθειες τροφίμων για τη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας και β) να έχουν προβλεφθεί τα απαραίτητα κονδύλια για την κάλυψη της μισθοδοσίας των υπαλλήλων καθαριότητας των σχολικών μονάδων (ΙΔΟΧ) που αντιστοιχεί στο τετράμηνο Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2022.

Λόγω του κατεπείγοντος του θέματος, σε περίπτωση απουσίας σας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στη συνεδρίαση, παρακαλείσθε να ενημερώσετε έγκαιρα προκειμένου να προσκληθεί και να συμμετάσχει το αναπληρωματικό μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 11 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ. 2 του άρθρου 72 ν.3852/2010).

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κοκολάκης Ελευθέριος

Δήμαρχος

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (209 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA