Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση στη 12η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
Πρόσκληση στη 12η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

 

Καλείστε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 28/9/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00΄ το βράδυ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Γόρτυνας στους Αγίους Δέκα, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (μικτά) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και ισχύει, και του άρθρου 78 του ν. 4954/2022, καθώς και την με αριθ. 375/Α.Π.39167/2-6-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τη Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236/9-9-2022 (ΦΕΚ Β΄ 4756) ΚΥΑ και τη ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 214 /οικ.14466 (79η/2022 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.-ΑΔΑ: 901Ο46ΜΤΛ6-9ΨΓ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. 3η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Γόρτυνας οικ. έτους 2022, με την ένταξη σε αυτό νέων έργων
  2. Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου 6ης αναμόρφωσης
  3. Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου 7ης αναμόρφωσης
  4. Αιτήματα Ερασιτεχνικών Ποδοσφαιρικών Σωματείων του Δήμου µας για παραχώρηση των γηπέδων ποδοσφαίρου, ως έδρες των ομάδων τους
  5. Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε
  6. Ανάληψη από τον Δήμο της ληξιπρόθεσμης οφειλής στον Ε.Φ.Κ.Α. του Πολιτιστικού Κέντρου Μεγάλης Βρύσης
  7. Στήριξη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αρχανών – Αστερουσίων, σχετικά με τη μη υλοποίηση έργου παραγωγής ενέργειας σε προστατευόμενες περιοχές
  8. Έγκριση έκδοσης άδειας χρήσης οδού τύπου Ζ για τη διαδρομή του «20ου Μινωικού Άθλου» - αγώνα υπεραποστάσεων 70 χλµ. που περνάει από τα όρια του Δήμου Γόρτυνας και κάλυψη των αναγκών ανεφοδιασμού των αθλητών.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δεσδενάκης Αθανάσιος

Σχετικά Αρχεία

Πρόσκληση -Αρχείο Pdf (202 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA