Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση στην 21η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
Πρόσκληση στην 21η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 68 του Ν.3852/2010, σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 24η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 το βράδυ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Γόρτυνας στους Αγίους Δέκα, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Έγκριση 2ου ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΣΟΚΑΡΑ».
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αναβάθμιση τμημάτων οδοποιίας Δήμου Γόρτυνας».
 3. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Κύριας Σύμβασης και τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΡΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ. Ε. ΡΟΥΒΑ Δ. ΓΟΡΤΥΝΑΣ».
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Ρούβα Δ. Γόρτυνας».
 5. Έγκριση του ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΝΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (CALTSETO) ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ».
 6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης, 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Εργασίες συντήρησης - επισκευών κτιρίου Γυμνασίου Αγίας Βαρβάρας».
 7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης, 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Εργασίες συντήρησης - επισκευής αποκατάστασης κτιρίων (Νηπιαγωγείο - Δημοτικό σχολείο ΤΚ Γέργερης & ΚΗΦΗ Πανασού)».
 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων ΔΕ Γόρτυνας του Δ. Γόρτυνας».
 9. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ασφαλτόστρωση τμημάτων οδοποιίας εντός οικισμού Μητρόπολης Δ. Γόρτυνας».
 10. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών οικισμού Μ. Βρύσης Δ. Γόρτυνας».
 11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ».
 12. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
 13. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης, 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αναβάθμιση κτιρίου - αύλειου χώρου αίθουσας πολιτιστικού συλλόγου Βαλή Τ.Κ. Γκαγκαλών».
 14. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης, του έργου: «Αποκατάσταση ζημίων και υποδομών από έντονα καιρικά φαινόμενα σε δημοτικό δρόμο εντός οικισμού Μιαμούς του Δήμου Γόρτυνας».
 15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Εργασίες Συντήρησης και Αποκατάστασης Βλαβών Εξωτερικής Επιφάνειας Αιθρίου Λυκείου Αγίας Βαρβάρας».
 16. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων ΔΕ Γόρτυνας Δ. Γόρτυνας».
 17. Έγκριση 2ου ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης, 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Διαμόρφωση Εισόδων Ι.Ν. ΑΓ. Γεωργίου και Ι.Ν. Σωτήρος Χριστού Τ.Κ. Πλώρας».
 18. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημίων και υποδομών από έντονα καιρικά φαινόμενα σε δημοτικό δρόμο εντός οικισμού Μιαμούς του Δ. Γόρτυνας».
 19. Τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 της υπ' αριθμό 312/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Γόρτυνας με θέμα «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του δήμου Γόρτυνας µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), για την μελέτη και εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων δασικής αναψυχής, ανάδειξης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις της Δημοτικής Ενότητας Κόφινα και της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνας στην περιοχή του Δήμου Γόρτυνας νομού Ηρακλείου».
 20. Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) - Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ).
 21. Ορισμός εκπροσώπου για ορισμό επιτροπής με έργο, αφενός το χαρακτηρισμό των παραλιών ως πολυσύχναστων ή μη και αφετέρου να κρίνει-όποτε ήθελε προκύψει-περί των λοιπών περιπτώσεων όπως αυτές ρητά προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του υπ' αριθμό 20 Γ.Κ.Λ..
 22. Ορισμός εκπροσώπων για τη σύσταση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την ανέλκυση ναυαγίων και απομάκρυνση επιβλαβών και επικίνδυνων πλοίων.
 23. Ορισμός εκπροσώπων στην επιτροπή του άρθρου 80 παρ.7 του Ν. 3463/2006 για τη σφράγιση και εκτέλεση διοικητικών πράξεων, όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος δικαιοδοσίας του Δήμου µας.
 24. Ορισμός δύο Εκπροσώπων και ενός Επιστημονικού Συνεργάτη στον Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης «ΣΕΔΗΚ».
 25. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο του Δήμου.
 26. Ορισμός αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου από τους Δήμους για την διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων.
 27. Ορισμός εκπροσώπων στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας «Α.Κ.Ο.Μ.Μ. - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.»
 28. Ορισμός εκπροσώπου στις Γενικές Συνελεύσεις της ανώνυμης εταιρείας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
 29. Ορισμός εκπροσώπου στις Γενικές Συνελεύσεις της Αναπτυξιακής Εταιρείας Γέργερης Α.Ε. Εμφιαλωμένα Νερά Ρούβας.
 30. Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Γόρτυνας - σύσταση προσωποπαγών θέσεων για την μεταφορά προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από λυθείσα ΔΕΑΤΕΚ ΑΕ. Συμπληρωματική της με αριθμό 284/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
 31. Λήψη απόφασης για αναπληρωτή υπευθύνου έργου για το Κέντρο Κοινότητας.
 32. Ορισμός Προέδρου και Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 33. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το χρονικό διάστημα έως 31-12-2019.
 34. Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για την συγκρότηση της επιτροπής εκτίμησης ακινήτων για το χρονικό διάστημα έως 31-12-2019 (άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81).
 35. Έγκριση 1ου ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αναβάθμιση τμημάτων οδοποιίας Δήμου Γόρτυνας».

Σχετικά Αρχεία
Πρόσκληση - pdf (200 ΚB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA