Αρχική Γραφείο Τύπου Δελτία Τύπου Κλειστές για το κοινό οι είσοδοι των ΚΕΠ – Μόνο εξ αποστάσεως ή κατόπιν ραντεβού για κατεπείγουσες υποθέσεις η εξυπηρέτηση των πολιτών
Κλειστές για το κοινό οι είσοδοι των ΚΕΠ – Μόνο εξ αποστάσεως ή κατόπιν ραντεβού για κατεπείγουσες υποθέσεις η εξυπηρέτηση των πολιτών PDF Εκτύπωση

Κατόπιν σχετικής εγκυκλίου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στα πλαίσια των έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ενημερώνουμε τους δημότες ότι οι είσοδοι των ΚΕΠ θα παραμένουν κλειστές για το κοινό.

Η εξυπηρέτηση των πολιτών θα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως (μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικών αιτημάτων), ενώ η επίσκεψη στα ΚΕΠ θα επιτρέπεται ΜΟΝΟ κατόπιν τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής προ-συνεννόησης (ραντεβού) και ΜΟΝΟ εφόσον ο Διευθυντής/Προϊστάμενος των ΚΕΠ κρίνει ότι πρόκειται για κατεπείγουσα ανάγκη. Στις περιπτώσεις που δεν ακολουθείται αυτή η διαδικασία, οι πολίτες δεν θα έχουν δικαίωμα εισόδου στα ΚΕΠ.

Για επικοινωνία με τα ΚΕΠ, οι δημότες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:

  • ΚΕΠ Δ.Ε. Γόρτυνας - Άγιοι Δέκα: 2892340345, 2892031490
  • ΚΕΠ Δ.Ε. Κόφινα - Ασήμι: 2893340233
  • ΚΕΠ Δ.Ε. Ρούβα - Γέργερη: 2894340300
  • ΚΕΠ Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας - Αγία Βαρβάρα: 2894022846

 

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, τα ΚΕΠ θα λειτουργούν είτε με διεκπεραίωση ηλεκτρονικών αιτημάτων τα οποία υποβάλλονται μέσω της πύλης «ΕΡΜΗΣ», είτε με την αποδοχή τηλεφωνικών αιτήσεων από φυσικά πρόσωπα και τους νόμιμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων.

Για να θεωρηθεί ένα αίτημα ως κατεπείγον, πρέπει:

Α) να αφορά στην κάλυψη συγκεκριμένης ανάγκης, η οποία προέκυψε μετά την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2020, για την εφαρμογή των μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό,

Β) να αφορά σε επείγουσα οικογενειακή ή επαγγελματική ανάγκη,

Γ) να αφορά σε οποιαδήποτε άμεση ανελαστική προθεσμία.

Κατά την διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων, θα μπορεί να υποβληθεί επείγουσα τηλεφωνική αίτηση και από τρίτο πρόσωπο, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση αυτό να είναι εφοδιασμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο υπογραφής, από το άμεσα ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρέχει προς τους πολίτες, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης www.gov.gr, την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση και την ηλεκτρονική εξουσιοδότηση.

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA