Αρχική Γραφείο Τύπου Δελτία Τύπου Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣ:Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

 1. Χατζάκη Τίτο
 2. Τσικνάκη Κωνσταντίνο
 3. Κουμιανάκη Γεώργιο
 4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
 5. Μπομποδάκη Στυλιανό
 6. Ξυλούρη Σταύρο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(άρθρο 75 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 24η του μηνός Αυγούστου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του .3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση Κεντρικού Δρόμου Οικισμού Γκαγκαλών Δ.Γόρτυνας»
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Παιδικού– Βρεφικού Σταθμού Μετοχίων Γέργερης Δ.Ε. Ρούβα Δ. Γόρτυνας»
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση Υδρευτικής Γεώτρησης στη Θέση Γρηγοράκη ΤΚ Ασημίου Δ.Ε. Κόφινα»
 4. Έγκριση πρακτικού ΙΙ της επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Οικισμού Σοκαρά και Μετατροπή του σε Εκθεσιακό Χώρο»
 5. Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση στην κοινότητα Ασημίου της Δημοτικής Ενότητας Κόφινα του Δήμου Γόρτυνας
 6. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Κατασκευή Δεξαμενής Άρδευσης στην Κοινότητα Βαγιωνιάς» .
 7. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών προς ΔΕΔΔΗΕ
 8. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος στην κοινότητα Άνω Ακρίων στη θέση ΚΟΣΟΓΛΟΥ της Δ.Ε. Κόφινα, λόγω του κατεπείγοντος
 9. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος στην κοινότητα Στόλων στη θέση ΚΟΥΡΗ της Δ.Ε. Κόφινα, λόγω του κατεπείγοντος.
 10. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος στην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας της Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας, λόγω του κατεπείγοντος.
 11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής του 1ου σταδίου και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης «Μελέτη για το Αποχετευτικό Δίκτυο (Εσωτερικό και Εξωτερικό) Ακάθαρτων Οικισμών Μεγάλη Βρύση-Άγιο Θωμά - Πρεβελιανά και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων».
 12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής του 1ου σταδίου και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης «Μελέτη για το Αποχετευτικό Δίκτυο (Εσωτερικό και Εξωτερικό ) Ακάθαρτων Οικισμών Βαγιωνιάς – Λούκια - Κουμάσας και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων».
 13. Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Επισκευή Κτιρίου Πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Λουρών».
 14. Ανάκληση της αριθμού 223/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ετοίμου Σκυροδέματος και Δομικού Πλέγματος του Δήμου Γόρτυνας».
 15. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση-Επισκευή Δημοτικού-Νηπιαγωγείου Οικισμού Μεγάλης Βρύσης Δήμου Γόρτυνας».
 16. Εξειδίκευση της πίστωσης και έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα την 25-8-2021.
 17. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών.
 18. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών.
 19. Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Επισκευή και Συντήρηση Νεκροταφείου Άνω Μουλίων».

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 673KB)

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA