Αρχική Γραφείο Τύπου Δελτία Τύπου Πρόσκληση στην 9η τακτική συνεδρίαση έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση στην 9η τακτική συνεδρίαση έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση

Καλείστε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 20η Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 το βράδυ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Γόρτυνας στους Αγίους Δέκα, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (μικτά) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του ν. 4555/2018 και 78 του ν. 4954/2022, καθώς και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ.10284/24-06-2022, 78η/2022 (ΑΔΑ:9ΖΣ146ΜΤΛ6-710), Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1. 2η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Γόρτυνας οικ. έτους 2022, με την ένταξη σε αυτό νέων έργων.
  2. Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου 3ης αναμόρφωσης.
  3. Έγκριση παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με αντάλλαγμα για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι).
  4. Απαλλαγή από τα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας των ακινήτων που βρίσκονται στο Δήμο Γόρτυνας, τα οποία έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, λόγω του σεισμού της 27-09-2021 και έχουν αποδεδειγμένα καταστραφεί ολοσχερώς ή υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα.
  5. Παραχώρηση αύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Μητρόπολης για την πραγματοποίηση καλλιτεχνικής εκδήλωσης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δεσδενάκης Αθανάσιος

Σχετικά Αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (171 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA