Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή ανάδοχου κατασκευής έργου «Καλλιέργεια πηγής και κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τον οικισμό ΤΡΥΠΗΤΑ Τ.Κ.ΠΛΑΤΑΝΟΥ»
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή ανάδοχου κατασκευής έργου «Καλλιέργεια πηγής και κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τον οικισμό ΤΡΥΠΗΤΑ Τ.Κ.ΠΛΑΤΑΝΟΥ» PDF Εκτύπωση
Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου Καλλιέργεια πηγής και κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τον οικισμό ΤΡΥΠΗΤΑ Τ.Κ.ΠΛΑΤΑΝΟΥ, με προϋπολογισμό 58.198,71 €.

Διευκρινίσεις

Ανακοίνωση


Σχετικά αρχεία

01 - Προκήρυξη - Αρχείο pdf (574 KB)
02 - Διακήρυξη - Αρχείο pdf (358 KB)
03 - Τεχνική έκθεση - Αρχείο pdf (426 KB)
04 - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Αρχείο pdf (745 KB)
05 - Προϋπολογισμός - Αρχείο pdf ( 511 KB)
06 - Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης - Αρχείο word (189 KB)
07 - Τιμολόγιο Άρθρα - Αρχείο pdf (184 KB)
08 - Τιμολόγιο Μελέτης, Γενικοί Όροι - Αρχείο pdf (530 KB)
09 - Προμέτρηση - Αρχείο pdf (439 KB)
10 - Εξώφυλλο - Αρχείο pdf (418 KB)


 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA