Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΤΑΒΙΕΣ"
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΤΑΒΙΕΣ" PDF Εκτύπωση

Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΤΑΒΙΕΣ" με προϋπολογισμό 26.000,00 ΕΥΡΩ.

Σχετικά Αρχεία

Προκήρυξη - Αρχείο pdf (515 KB)

Αναλυτική Διακήρυξη - Αρχείο pdf (1,1 ΜB)

Προΰπολογισμός - Αρχείο pdf (100 ΚB)

Προμέτρηση - Αρχείο pdf (90 ΚB)

Συγγραφή Υποχρεώσεων - Αρχείο pdf (313 ΚB)

Έντυπο Προσφοράς - Αρχείο pdf (104 ΚB)

ΤΕΥΔ - Αρχείο
pdf (300 KB)

Τεχνική Έκθεση - Αρχείο
pdf (106 KB)

Άρθρα - Αρχείο
pdf (86 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA