Αρχική Δημοτική Αρχή Αντιδήμαρχοι
Αντιδήμαρχοι Δήμου Γόρτυνας
Α/A Αντιδήμαρχος Αρμοδιότητες
1. Κωνσταντίνος Τσικνάκης – Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Γόρτυνας
 • Πολιτική Προστασία
 • Περιβάλλον
 • Καθαριότητα
 • Ανακύκλωση
 • Απορρίμματα
 • Καύσιμα
 • Μηχανήματα
2. Θεόδωρος Σαβουιδάκης – Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας
 • Τεχνικά Έργα
 • Πολεοδομικός Σχεδιασμός
3. Χατζάκη – Σφακιανάκη Σοφία – Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Κόφινα
 • Οικονομικά θέματα
 • Διοικητικά θέματα
 • Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη
 • Παιδεία
 • Πολιτισμός
 • Αθλητισμός και Νεολαία
4. Σηφάκης Στυλιανός – Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ρούβα
 • Ύδρευση
 • Άρδευση
 • Αποχέτευση
 • Πρωτογενής Τομέας
 • Ανάπτυξη
 • Προγραμματισμός
 • Καταστήματα
 • Επιχειρήσεις
 • Εμπόριο

 

 

 1. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Τσικνάκη Κων/νου, σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος Χατζάκη - Σφακιανάκη Σοφία.
 2. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου Χατζάκη - Σφακιανάκη Σοφίας, σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τσικνάκης Κων/νος.
 3. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Σαβουιδάκη Θεόδωρου, σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος Σηφάκης Στυλιανός.
 4. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Σηφάκη Στυλιανού, σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος Σαβουιδάκης Θεόδωρος.
 5. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Τσικνάκης, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο Χατζάκη - Σφακιανάκη Σοφία.

 

 

 

Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA