Αρχική Υπηρεσίες - Διευθύνσεις - Τμήματα - Γραφεία
Υπηρεσίες - Διευθύνσεις - Τμήματα - Γραφεία
1 Γραφείο Ειδικών Συνεργατών Ειδικών Συμβούλων ή Επιστημονικών Συνεργατών
2 Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
3 Διεύθυνση Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών
4 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
Χάρτης Περιοχής
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA