Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ
  1. Τσικνάκη Κωνσταντίνο
  2. Κουμιανάκη Γεώργιο
  3. Φωτάκη Γεώργιο
  4. Σηφάκη Στυλιανό
  5. Σχοιναράκη Νικόλαο
  6. Ξυλούρη Σταύρο

(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας)

Καλείστε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Γόρτυνας σήμερα 04 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 την και την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 374/39135/30.05.2022:

  1. Τροποποίηση της αρ.121/2023 απόφασης Οικονομικής επιτροπής με θέμα «Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί Τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας Έτους 2023 και Κατάρτιση Σχεδίου 3ης Αναμόρφωσης».
  2. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας έτους 2023 και κατάρτιση σχεδίου 4ης αναμόρφωσης.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω του ότι οι αναμορφώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους πρέπει να γίνουν άμεσα με ενίσχυση πιστώσεων λειτουργικών αναγκών του Δήμου.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (441 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA