Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις
1 Πρόσκληση Σύγκλησης Κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής
2 Πρόσκληση Σύγκλησης Κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής
3 Αλλαγή Ημερομηνίας Δολωματικού Ψεκασμού Δακοκτονίας στο Ασήμι
4 Δολωματικός Ψεκασμός Δακοκτονίας Απεσωκάρι, Βασιλικά Ανώγεια και Πλώρα
5 Δολωματικός Ψεκασμός Δακοκτονίας στο Ασήμι
6 Ενώνουν Δυνάμεις για την Υποστήριξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων ο Δήμος Γόρτυνας και το ΕΛΜΕΠΑ, Μέσω Προγραμμάτων που Χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Κρήτης
7 Πρόσκληση στην 16η Έκτακτη Συνεδρίαση (δια περιφοράς) έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
8 Δολωματικός Ψεκασμός σε Άνω Άκρια, Τσιφούτ Καστέλι
9 Πρόσκληση στην 15η Συνεδρίαση (δια Περιφοράς) Έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
10 Δολωματικός ψεκασμός δακοκτονίας σε Αγία Βαρβάρα, Λαράνι, Μεγάλη Βρύση, Δούλι
11 Δολωματικός Ψεκασμός Δακοκτονίας σε Πρινιά και Άνω Μούλια
12 Δολωματικός ψεκασμός δακοκτονίας στον Άγιο Θωμά
13 Πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου
14 Πρόσκληση στην 14η Συνεδρίαση (δια Περιφοράς) Έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
15 Πρόσκληση στην 13η συνεδρίαση (δια περιφοράς) έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
16 Πρόσκληση στην 12η έκτακτη ειδική συνεδρίαση (δια περιφοράς) έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
17 Πρόσκληση στην 11η συνεδρίαση (δια περιφοράς) έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
18 Πρόσκληση στην 10η συνεδρίαση (δια περιφοράς) έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
19 Πρόσκληση στην 9η ειδική συνεδρίαση (δια περιφοράς) έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
20 Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ για τις παροχές της ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ-Αγροτικής Εστίας 2020
21 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
22 Πρόσκληση στην 8η συνεδρίαση (δια περιφοράς) έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
23 Πρόσκληση στην 7η συνεδρίαση (δια περιφοράς) έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
24 Ανακοίνωση για την εισοδηματική ενίσχυση ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
25 Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς
26 Πρόσκληση στην 6η συνεδρίαση (δια περιφοράς) έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
27 Πρόσκληση στην 5η συνεδρίαση (δια περιφοράς) έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
28 Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς
29 Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς
30 Πρόσκληση στην 4η συνεδρίαση (δια περιφοράς) έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
31 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
32 Πρόσκληση στην 3η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
33 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
34 Πρόσκληση Σύγκλησης Κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής
35 Πρόσκληση Σύγκλησης Κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής
36 Πρόσκληση 2ης τακτικής συνεδρίασης έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου
37 Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγουμένη δημοσίευση για την προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς καθώς και ηλικιωμένους στο ΚΗΦΗ"
38 Καταχώρηση Διεύθυνσης Κατοικίας Δημοτών για Κατάρτιση Στρατολογικών Πινάκων Γεννηθέντων το Έτος 2004
39 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
40 Πρόσκληση 1ης τακτικής συνεδρίασης έτους 2020 της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
41 Πρόσκληση για ορκωμοσία
42 Πρόσκληση 1ης τακτικής συνεδρίασης έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου
43 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
44 Ακύρωση του διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού και Ανίχνευσης Διαρροών του Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Γόρτυνας"
45 Πρόσκληση Σύγκλησης Κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής
46 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
47 Ευχές Δημάρχου Γόρτυνας και Δημοτικού Συμβουλίου
48 Πρόσκληση Σύγκλησης Κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής
49 Πρόγραμμα Επαναληπτικής Ψηφοφορίας
50 Πρόσκληση 25ης τακτικής συνεδρίασης έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου
51 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
52 Δημοσίευση Στοιχείων Σύμβασης - Ανακοίνωση διενέργεια κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ
53 Δημοσίευση Στοιχείων Σύμβασης - Ανακοίνωση διενέργεια κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ
54 Δημοσίευση Στοιχείων Σύμβασης - Ανακοίνωση διενέργεια κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ
55 Δημοσίευση Στοιχείων Σύμβασης - Ανακοίνωση διενέργεια κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ
56 Δημοσίευση Στοιχείων Σύμβασης - Ανακοίνωση διενέργεια κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ
57 Πρόσκληση Σύγκλησης Κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής
58 Ο ΟΠΕΚΑ Συνεχίζει το Πρόγραμμα Παροχής Χρηματικών Βοηθημάτων σε Τρίτεκνες και Πολύτεκνες Μητέρες για το Έτος 2019
59 Πρόσκληση στην 24η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
60 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
61 Γνωστοποίηση για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Δύο Μηνών
62 Πρόσληψη Παιδιάτρου με Σύμβαση Έργου
63 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
64 Πρόσκληση στην 23η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
65 Εκλογές 2019 Βασιλικών Ανωγείων Δήμου Γόρτυνας
66 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
67 Πρόσκληση στην 22η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
68 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
69 Πρόσκληση για τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Γόρτυνας
70 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
71 Ορισμός Άμισθου Συμβούλου
72 Πρόσκληση στην 21η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
73 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης
74 Γνωστοποίηση Προκήρυξης Ειδικών Συμβούλων
75 Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Γόρτυνας
76 Πρόσκληση στην 20η Ειδική Συνεδρίαση Έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
77 Πρακτικό Επιτροπής για την Κατάρτιση των Πινάκων Πρόσληψης στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Γόρτυνας - ΣΟΧ 3/2019
78 Πρακτικό Επιτροπής για την Κατάρτιση των Πινάκων Πρόσληψης στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Γόρτυνας - ΣΟΧ 2/2019
79 Πρόσκληση στην 20η Ειδική Συνεδρίαση Έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
80 Ανακεφαλαίωση Προϋπολογισμού 2019
81 Πρόγραμμα Ψηφοφορίας για της Ευρωεκλογές, της Περιφερειακές, της Δημοτικές και Κοινοτικές Εκλογές 26 Μαΐου 2019
82 Ματαίωση διαγωνιστικής διαδικασίας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού του έργου µε τίτλο:"Αναβάθμιση τμημάτων οδοποιίας της κοινότητας Πρινιά του Δήμου Γόρτυνας"
83 Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: "Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χωρών και λοιπές δράσεις Δήμου Γόρτυνας"
84 Συντήρηση - Επισκευή Αγροτικής Οδοποιίας Δ. Γόρτυνας
85 Προκήρυξη Διαγωνισμού "Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & Αύλειων Χώρων και Λοιπές Δράσεις Δήμου Γόρτυνας"
86 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., του έργου «Αποκατάσταση καθίζησης και έργα προστασίας του οδοστρώματος της δημοτικής οδού Αμπελούζος – Γέργερη Δ. Γόρτυνας»
87 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., του έργου «Επισκευή κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου Μουλιών και ανάδειξη του αύλειου χώρου»
88 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., του έργου «Αναβάθμιση τμημάτων οδοποιίας της κοινότητας Πρινιά του Δήμου Γόρτυνας»
89 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Γόρτυνας»
90 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., του έργου «Έργα αναβάθμισης οδοποιίας Δήμου Γόρτυνας για το έτος 2019»
91 Εθνικό Κτηματολόγιο - Ανακοίνωση
92 Ταξιδεύεις το Χειμώνα Προετοιμάσου!
93 Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγουμένη δημοσίευση για την προμήθεια καυσίμων (τμήμα 1) “Καύσιμα (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτ., πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης)”
94 Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι πολιτών της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα ενόψει των αυτοδιοικητικών και των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Προθεσμία εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους
95 Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγουμένη δημοσίευση για την υπηρεσία με τίτλο "Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων οχημάτων και προμήθεια ελαστικών για το έτος 2018"
96 Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης "Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών οικισμού Μ. Βρύσης Δ. Γόρτυνας"
97 Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης "ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΚΕΡΑΤΟΚΕΦΑΛΙ" Δ.Ε. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ Δ. ΓΟΡΤΥΝΑΣ (ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ-ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ)"
98 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., του έργου «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ρούβα Δ. Γόρτυνας»
99 Μεταβίβαση αρμοδιότητας διατάκτη
100 Αίτηση / Δήλωση ορισμού χρηστών Δήμου Γόρτυνας στο σύστημα κληρώσεων μελών επιτροπών (Μη.Μ.Ε.Δ)
101 Προστασία από δασικές πυρκαγιές
102 Αντικατάσταση Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
103 Προϋπολογισμός 2018
104 Ανάθεση καθηκόντων στον εντεταλμένο ΔΣ Σέγκο Κωνσταντίνο
105 Αποτελέσματα σχετικά με την ΣΟΧ 1/2017
106 Διευκρινίσεις τεχνικών προδιαγραφών για τον Διαγωνισμό με τίτλο «Είδη Ατομικής Προστασίας»
107 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο "Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων"
108 Ανακοίνωση για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
109 Ορισμός Νέου Αντιδημάρχου στη Δ.Ε Ρούβα του Δήμου Γόρτυνας
110 Ανάθεση Νέων Αρμοδιοτήτων
111 Ανάθεση Νέων Αρμοδιοτήτων
112 Ορισμός Νέου Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
113 Ορισμός Νέου Αντιδημάρχου στη Δ.Ε Γόρτυνας του Δήμου Γόρτυνας
114 Ανακοίνωση Πρόσληψης Ειδικού Συνεργάτη
115 Ορισμός Νέου Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας
116 Ανοιχτός Διαγωνισμός: ∆ιαµόρφωση Αυλής - Συντήρηση και Αναβάθµιση Κτιρίου Γυµνασίου Βαγιονιάς ∆. Γόρτυνας
117 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για πρόσληψεις υδρονομέων άρδευσης
118 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τις προσλήψεις υδρονομέων άρδευσης έτους 2017
119 Περίληψη προϋπολογισμού Δήμου Γόρτυνας έτους 2017
120 Αντικατάσταση Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Γόρτυνας
121 Διόρθωση της 253/2017 απόφασης περί Αντιδημάρχου Δ.Ε Γόρτυνας
122 Ορισμός Νέου Αντιδημάρχου στη Δ.Ε Γόρτυνας του Δήμου Γόρτυνας
123 Ορισμός Νέου Αντιδημάρχου στη Δ.Ε Γόρτυνας του Δήμου Γόρτυνας
124 Ανανέωση θητείας Αντιδημάρχου στη Δ.Ε. Γόρτυνας του Δήμου Γόρτυνας
125 Πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου
126 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπόν υλικών γραφείου- εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
127 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την Δ.Ε. Ρούβα 2016
128 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την Δ.Ε. Γόρτυνας 2016
129 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας 2016
130 Συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων, οχημάτων και προμήθεια ελαστικών
131 Επισκευή και συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων
132 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την Δ.Ε. Κόφινα 2016
133 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων
134 Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου ύδρευσης Οικισμού Πρινιά
135 Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2016
136 Κοινωνικό τηλεοπτικό σποτ για τις δασικές πυρκαγιές
137 Αρμοδιότητες Προέδρου Αγίας Βαρβάρας
138 Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
139 Ανάθεση της Εποπτείας και του Συντονισμού Συγκεκριμένων Δράσεων του Δήμου σε Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
140 Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων
141 Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων
142 Απόφαση Ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων
143 Πρόσκληση στην 27η Ειδική Συνεδρίαση Έτους 2014 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας, του Συμβούλου του Επιτυχόντος Συνδυασμού που έχει Εκλεγεί με τις Περισσότερες Ψήφους
144 Δημοσίευση Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2012 Δήμου Γόρτυνας
145 Προϋπολογισμός Δήμου Γόρτυνας 2014
146 Ορισμός Νέας Ημερομηνίας Διεξαγωγής Ανοικτής Δημοπρασίας Έργου "Ανάπλαση Πλατειών Διονυσίου, Παναγιάς - Χώρος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δ. Γόρτυνας"
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA