Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση στην 20η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
Πρόσκληση στην 20η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 20η Τακτική Συνεδρίαση έτους 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας.

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 06/09/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Γόρτυνας στους Αγίους Δέκα, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και ισχύει, και του άρθρου 78 του ν. 4954/2022, καθώς και την με αριθ. 375/Α.Π.39167/2-6-2022Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ1α/ΓΠ.οικ. 15102/10.03.2023 (ΦΕΚ/Β΄/1429/10.03.2023) ΚΥΑ με την οποία παρατείνεται η ισχύς της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 5432/27.01.2023 (ΦΕΚ/Β΄/389/28.01.2023),το άρθρο 11 του Νόμου 5043/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του Δήμου Γόρτυνας έτους 2024.
2 Εισήγηση - Γνωμοδότηση διευθύνουσας υπηρεσίας περί αίτησης αναδόχου του έργου: «Διαμόρφωση Εξωτερικού Παλαιού Δημοτικού Σχολειού Πρινιά Δήμου Γόρτυνας».
3 Γνωμοδότηση - εισήγηση Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί αίτησης αναδόχου του έργου «Έργα Διαμόρφωσης Κοινόχρηστου Χώρου στον Οικισμό Αγίας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης.
4 Γνωμοδότηση - εισήγηση Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί αίτησης αναδόχου του έργου «Αποπεράτωση Ιδιωτικών Συνδέσεων εντός Οικισμού Αγίας Βαρβάρας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης.
5 Έγκριση απ' ευθείας αγοράς ενός ακινήτου, που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Αγίου Θωμά της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας του δήμου Γόρτυνας και θα αξιοποιηθεί για την χωροθέτηση, κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων για τους οικισμούς Μεγάλης Βρύσης, Αγίου Θωμά και Πρεβελιανών.
6 Έγκριση όρων και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης, για την υλοποίηση της πράξης «Κατασκευή Γηπέδου 5/5 στον Οικισμό Νύβριτος» και «Ορισμός Εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης».
7 Κατανομή της Γ χρηματοδότησης έτους 2023, ποσού 48.760,00 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
8 Τροποποίηση της με αριθμό 148/2023 απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας έτους 2023 και κατάρτιση σχεδίου 3ης αναμόρφωσης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΔΕΣΔΕΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (212 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA