Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

 1. Tσικνάκη Κωνσταντίνο
 2. Κουμιανάκη Γεώργιο
 3. Φωτάκη Γεώργιο
 4. Σηφάκη Στυλιανό
 5. Σχοιναράκη Νικόλαο
 6. Ξυλούρη Σταύρο

(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας).

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 • Τεχνική υπηρεσία
 • Οικονομική υπηρεσία

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 75 Ν.3852/2010όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 25η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 

 1. Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Χανίων επί αγωγής (Αρ. Κλήσης: ΚΛ 967/31-10-2022 με ΑΒΕΜ: ΑΓ 25/24-5-2021 και αρ. πινακίου 4) κατά του Δήμου Γόρτυνας.
 2. Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Χανίων επί αγωγής (Αρ. Κλήσης: ΚΛ 767/10-10-2022 με ΑΒΕΜ: ΑΓ 81/10-8-2022 και αρ. πινακίου 1) κατά του Δήμου Γόρτυνας.
 3. Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου επί της Γ.Α.1845/ΑΜΒ/10/2022 αγωγής κατά του Δήμου Γόρτυνας.
 4. Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου επί της Γ.Α.1846/ΑΜΒ/11/2022 αγωγής κατά του Δήμου Γόρτυνας.
 5. Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας στην δικάσιμο της αιτήσεως που άσκησε το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία (ΤΜΕΔΕ) Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων κατά του Δήμου Γόρτυνας.
 6. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ της επιτροπής και κατακύρωση του αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Έργα Διαμόρφωσης Κοινόχρηστου Χώρου στον Οικισμό Αγίας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας».
 7. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού, ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη και κατακύρωση αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος - Δομικού Πλέγματος για Τσιμεντοστρώσεις Οδοποιίας του Δήμου Γόρτυνας».
 8. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού, ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη και κατακύρωση αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ασφαλτομίγματος στις Δημοτικές Ενότητες Αγίας Βαρβάρας, Ρούβα, Γόρτυνας και Κόφινα».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κοκολάκης Ελευθέριος

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (131 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA