Αρχική Δημοτική Αρχή Αντιδήμαρχοι
Αντιδήμαρχοι Δήμου Γόρτυνας
Α/A Αντιδήμαρχος Αρμοδιότητες
1. Τσικνάκης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Γόρτυνας

tsiknakis_kon.jpg

 • Πολιτική Προστασία
 • Περιβάλλον
 • Καθαριότητα
 • Ανακύκλωση
 • Απορρίμματα
 • Καύσιμα
 • Μηχανήματα
2. Κουμιανάκης Γεώργιος – Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Κόφινα

koumianakis.geo.jpg

 • Οικονομικά Θέματα
 • Διοικητικά Θέματα
 • Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη
 • Παιδεία
 • Πολιτισμός
 • Αθλητισμός
 • Νεολαία
3. Μαυρίδης Στυλιανός – Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας

mavridiss.jpg

 • Τεχνικά Έργα
 • Πολεοδομικός Σχεδιασμός
4. Σηφάκης Στυλιανός – Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ρούβα

sifakis.jpg

 • Ύδρευση
 • Άρδευση
 • Αποχέτευση
 • Πρωτογενής Τομέας
 • Ανάπτυξη
 • Προγραμματισμός
 • Καταστήματα
 • Επιχειρήσεις
 • Εμπόριο

 

 

 1. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Τσικνάκη Κων/νου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Κουμιανάκης Γεώργιος.
 2. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Κουμιανάκη Γεωργίου, που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τσικνάκης Κων/νος.
 3. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Μαυρίδη Στυλιανού που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Σηφάκης Στυλιανός.
 4. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Σηφάκη Στυλιανού που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Μαυρίδης Στυλιανός.
 5. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Τσικνάκης, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Μαυρίδη Στυλιανό.

 

1 Απόφαση Καθορισμού Αντιδημάρχων
 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA