Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτική Επιτροπή Πρόσκληση σε Tακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
Πρόσκληση σε Tακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ
Τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας
1) Λαγουδάκη Εμμανουήλ
2) Σηφάκη Στυλιανό
2) Σέγκου-Τσατσάκη Μαρία
3) Γαρεφαλάκη Αντώνιο
4) Ξυλούρη Σταύρο
6) Χατζάκη Τίτο

(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
  • Γενική Γραμματέα
  • Τεχνική υπηρεσία
  • Οικονομική υπηρεσία

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση.

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 9η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, στα παρακάτω θέματα:

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής (Α74 ν. 3852/10)
  2. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Έργα αναβάθμισης, κατασκευής και συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Γόρτυνας»
  3. Έγκριση του πρακτικού Ι ηλεκτρονικής αποσφράγισης- αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς Καστέλλι και Ατσιπάδες Κοινότητας Άνω Ακρίων»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Aρχείο pdf (671 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA