Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτική Επιτροπή Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας
Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ:
Τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας
  1. Λαγουδάκη Εμμανουήλ
  2. Σηφάκη Στυλιανό
  3. Σέγκου-Τσατσάκη Μαρία
  4. Γαρεφαλάκη Αντώνιο
  5. Ξυλούρη Σταύρο
  6. Χατζάκη Τίτο

(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
  • Γενική Γραμματέα
  • Οικονομική υπηρεσία - γραφείο προμηθειών

 

Καλείστε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Γόρτυνας αύριο 02 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:
  1. Τροποποίηση σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων του Δήμου (Τμήμα 1)»

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι είναι απαραίτητη η άμεση λήψη απόφασης επί του θέματος για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, λόγω μη επάρκειας των ήδη συμβασιοποιημένων ειδών προμήθειας υγρών καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου έως την περαίωση του νέου διαγωνισμού ο οποίος είναι σε εξέλιξη.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (320 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA