Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτική Επιτροπή Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ
Τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας
 1. Λαγουδάκη Εμμανουήλ
 2. Σηφάκη Στυλιανό
 3. Σέγκου-Τσατσάκη Μαρία
 4. Γαρεφαλάκη Αντώνιο
 5. Ξυλούρη Σταύρο
 6. Χατζάκη Τίτο
(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 • Γενική Γραμματέα
 • Τεχνική υπηρεσία
 • Οικονομική υπηρεσία

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την του μηνός Απριλίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και ισχύει, καθώς και το άρθρο 9 του Ν.5056/23, στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση διενέργειας, τευχών δημοπράτησης τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή Παλαιών Αυλακών Άρδευσης - Όμβριων Υδάτων εντός Οικισμού Μητρόπολης Δ. Γόρτυνας», προϋπολογισμού 148.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 2021 - 2025».
 2. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Γόρτυνας οικ. έτους 2024, με την ένταξη σε αυτό νέων έργων και υποβολή εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.
 3. Κατάρτιση σχεδίου 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2024.
 4. Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη σχετικής εισήγησης περί νομικής υποστήριξης αιρετών.
 5. Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου στο οποίο θα σταθμεύουν τα αυτοκίνητα και μηχανήματα της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας του Δήμου.
 6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Μίνι Γηπέδου Ποδοσφαίρου (Caltseto στην Τοπική Κοινότητα Χουστουλιανών Δήμου Γόρτυνας».
 7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση - Βελτίωση Σχολικών Υποδομών Δήμου Γόρτυνας».

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (570 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA