Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτική Επιτροπή Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ
Τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας
 1. Λαγουδάκη Εμμανουήλ
 2. Σηφάκη Στυλιανό
 3. Σέγκου-Τσατσάκη Μαρία
 4. Γαρεφαλάκη Αντώνιο
 5. Ξυλούρη Σταύρο
 6. Χατζάκη Τίτο
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
 • Γενική Γραμματέα
 • Τεχνική υπηρεσία
 • Οικονομική υπηρεσία
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 9η του μηνός Ιουλίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και ισχύει, καθώς και το άρθρο 9 του Ν.5056/23, στα παρακάτω θέματα:
 1. Ανάκληση της υπ. αριθμό 97/2024 ΑΔΕ περί έγκρισης ή μη του 3ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση οικισμού Τ.Κ. Άνω Μουλίων Δ. Γόρτυνα» και εκ νέου λήψη απόφασης
 2. Έγκριση υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, για την πρόσληψη προσωπικού για το «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 21.000 ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω» της ΔΥΠΑ.
 3. Έγκριση της υπ' αριθμ. 2112/2024 απόφασης Δημάρχου ορισμού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με το νομικό χειρισμό της με αριθμό 303/309/2024 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, κατά του Δήμου Γόρτυνας και άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της απόφασης αυτής.
 4. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 5.000,00€ για την επιχορήγηση του Αθλητικού Ομίλου Ασημίου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (372 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA