Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση στην 18η Συνεδρίαση (Δια Περιφοράς) Έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
Πρόσκληση στην 18η Συνεδρίαση (Δια Περιφοράς) Έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ:

1. Το Δήμαρχο

2. Τους Αντιδημάρχους

3. Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους

4. Τους κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων & Συμβουλίων

 1. Δ. Ε. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
 2. Δ. Ε. ΓΟΡΤΥΝΑΣ
 3. Δ. Ε. ΚΟΦΙΝΑ
 4. Δ. Ε. ΡΟΥΒΑ
5. Τους Διευθυντές Υπηρεσιών του Δήμου

 

Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση στην 18η συνεδρίαση (δια περιφοράς) έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας.

Καλείστε να συμμετάσχετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 8η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 2:00 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Γόρτυνας στους Αγίους Δέκα, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020) και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, την εγκ.163/33282/29-05-2020, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Στο παραπάνω διάστημα που έχει οριστεί (2:00μ.μ. έως 3:00μ.μ. την 8η Σεπτεμβρίου 2020) οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να ψηφίσουν όπως εάν ήταν η ψηφοφορία διά ζώσης, με τη διαφορά ότι μπορούν να εκφράσουν τη ψήφο τους (συμφωνώ ή διαφωνώ ή λευκό) με έναν από τους παρακάτω τρόπους, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία.

 • Με email από προσωπικό λογαριασμό σας προς το email της γραμματείας του δημοτικού συμβουλίου (drouva@otenet.gr).
 • Με sms από το προσωπικό σας κινητό.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

 • Κινητό της γραμματείας του δημοτικού συμβουλίου
 1. WIND: 6938 327 881
 2. COSMOTE: 6972 440 490
 • Κινητό του Προέδρου: 6983 598 515

 

Μετά το πέρας της λήξης στις 3:00, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στη πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανωτέρω διαδικασία είναι η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του δημοτικού συμβουλίου, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως παρακάτω:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας έτους 2020 και κατάρτιση σχεδίου 1ης αναμόρφωσης.
 2. Έκδοση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου του Αναγνωστάκη Μιχαήλ του Νικολάου.
 3. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων.
 4. Εγκριση του φυσικού αντικειμένου της μελέτης του έργου: «Εργασίες υποδομής για την αποπεράτωση ανάπλασης του οικισμού Αγίας Βαρβάρας με πεζοδρόμηση του κεντρικού άξον».
 5. Ορισμός εκπροσώπου στη Συντονιστική Επιτροπή της Τοπικής Επιτροπής Διαχείρισης των Αστερουσίων (Τ.Ε.Δ.Α.).
 6. Ορισμός εκπροσώπου στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.
 7. Έγκριση της με αριθμό 1485/29-7-2020 απόφαση του Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ,  με την οποία εγκρίνεται η ένταξη, η έναρξη και το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης στον Παιδικό Σταθμό της Αγίας Βαρβάρας του δήμου μας της Καταρτιζόμενης Χουστουλάκη Ελευθερίας του Μενελάου και της Κυριακής, ειδικότητας Βοηθός Βρεφοκόμου, για 960 ώρες.
 8. Κατανομή 3ης χρηματοδότησης έτους 2020 στις Σχολικές Επιτροπές του δήμου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων τους.
 9. Απόφαση για τη λήψη άδειας αρδευτικής χρήσης των πηγαδιών στη θέση «Ποταμός», «Μπαρμπέρη Βρύση» και «Άφκλα» της Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας της Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

Σχετικά Αρχεία

Πρόσκληση Αρχείο pdf (446 ΚB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA