Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Ανοιχτή Πρόσκληση Συμμετοχής για τη Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Γόρτυνας
Ανοιχτή Πρόσκληση Συμμετοχής για τη Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής σε δημοτικούς φορείς συλλογικής εκπροσώπησης στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Γόρτυνας, για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Γόρτυνας.
Σε κάθε δήμο συγκροτείται Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, η οποία είναι συμβουλευτικό, προς το δημοτικό συμβούλιο, όργανο, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γόρτυνας, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς φορείς συλλογικής εκπροσώπησης, προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή τους στην επιτροπή, με τις εξής αρμοδιότητες:

 1. σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο,
 2. διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του δήμου, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής,
 3. συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο,
 4. συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

 

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συγκροτείται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και αποτελείται από τα εξής μέλη:
 1. Έναν (1) Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο ή δημοτικό/ή σύμβουλο ως Πρόεδρο, που ορίζεται από τον Δήμαρχο
 2. Έναν (1) δημοτικό/ή σύμβουλο των λοιπών παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου, που ορίζεται με μεταξύ τους ψηφοφορία
 3. Έναν (1) υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσιακής Μονάδας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του δήμου, που ορίζεται από τον Δήμαρχο.
 4. Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του δήμου.
 5. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης, που υποδεικνύεται από τον επαγγελματικό/εμπορικό σύλλογο ή την συνεταιριστική οργάνωση αντίστοιχα.
 6. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού συλλόγου/φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων, που υποδεικνύεται από τον σύλλογο ή την οργάνωση αντίστοιχα.
 7. Δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων, που ορίζονται από τον Δήμαρχο.

 

 

Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση.
Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται ο τρόπος επιλογής των μελών, η λειτουργία της και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την οργάνωση της Επιτροπής.

 

Οι φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καταθέτοντας το καταστατικό τους μαζί με τα στοιχεία του υποδεικνυόμενου εκπροσώπου (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, email), το αργότερο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, είτε εγγράφως στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων αρμόδιος υπάλληλος Ζαμπετάκης Κων/νος (Δημαρχείο Γόρτυνας Αγίοι Δέκα), είτε ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: drouva@otenet.gr.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

 

ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

 • 2892340319
 • 6983598515

 

Σχετικά αρθρα


Πρόσκληση- Αρχείο pdf (588 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA