Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Ο Δήμος Προσκαλεί τους Επιτυχόντες των Οριστικών Πινάκων Πρόσληψης Προσωπικού σε Υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων
Ο Δήμος Προσκαλεί τους Επιτυχόντες των Οριστικών Πινάκων Πρόσληψης Προσωπικού σε Υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων PDF Εκτύπωση

 

Ο Δήμος Γόρτυνας προσκαλεί τους /τις επιτυχόντες/-χούσες των Οριστικών Πινάκων Πρόσληψης Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σε υπηρεσίες καθαρισμού Σχολικών Μονάδων του Δήμου για το σχολικό έτος 2020-2021.(ΑΔΑ: Ψ1Α0Ω9Η-Ψ6Π) σε συνάντηση για την τοποθέτηση τους Αύριο 10/09/2020 και ώρα 11:30 στο δημοτικό κατάστημα Στους Αγίους Δέκα.

 

Το υπό πρόσληψη προσωπικό θα πρέπει απαραίτητα να έχει μαζί του

  • το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του και σε ευκρινές φωτοαντίγραφο,
  • ΑΦΜ
  • ΑΜΚΑ
  • ΑΜ ΙΚΑ.
(Απαραίτητα στοιχεία για την πρόσληψη τους στο ΕΡΓΑΝΗ ).

 

Σε διάστημα 10 ημερών από την πρόσληψη τους οι επιτυχόντες οφείλουν να προσκομίσουν τα στοιχεία που απαιτούνται για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους, όπως αναφέρονται στο «Παράρτημα για την πρόσληψη καθαριστών - καθαριστριών στις σχολικές μονάδες των Δήμων», ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, gortyna@gortyna.gr.

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA