Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση στην 20η Συνεδρίαση (Δια Περιφοράς) Έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
Πρόσκληση στην 20η Συνεδρίαση (Δια Περιφοράς) Έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ:

 1. Το Δήμαρχο κ. Κοκολάκη Ελευθέριο
 2. Τους κ. Αντιδημάρχους
 3. Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 4. Τους κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων & Συμβουλίων
 5. Τους Διευθυντές Υπηρεσιών του Δήμου

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 3η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 2:00 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Γόρτυνας στους Αγίους Δέκα, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020) και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, την εγκ.163/33282/29-05-2020, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Στο παραπάνω διάστημα που έχει οριστεί (2:00μ.μ. έως 3:00μ.μ. την 3η Νοεμβρίου 2020) οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να ψηφίσουν όπως εάν ήταν η ψηφοφορία διά ζώσης, με τη διαφορά ότι μπορούν να εκφράσουν τη ψήφο τους (συμφωνώ ή διαφωνώ ή λευκό) με έναν από τους παρακάτω τρόπους, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία.

 

 • Με email από προσωπικό λογαριασμό σας προς το email της γραμματείας του δημοτικού συμβουλίου (drouva@otenet.gr).
 • Με sms από το προσωπικό σας κινητό, προς το κινητό της γραμματείας του δημοτικού συμβουλίου (WIND: 6938 327 881 COSMOTE: 6972 440 490) ή προς το κινητό του Προέδρου (6983 598 515).

 

Μετά το πέρας της λήξης στις 3:00, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στη πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανωτέρω διαδικασία είναι η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του δημοτικού συμβουλίου, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως παρακάτω:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Απόφαση για τη λήψη άδειας υδρευτικής χρήσης της γεώτρησης στην “Αμμουδάρα” (οικισμός Βαλή) της Κοινότητας Γκαγκαλών της Δ.Ε. Γόρτυνας.
 2. Απόφαση για την ανόρυξη και το ιδιοκτησιακό καθεστώς υδρευτικής γεώτρησης στη θέση “Καλαϊτζή Ρυάκι” της Κοινότητας Βαγιονιάς του δήμου μας.
 3. Ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο και καθορισμός της αμοιβής του.
 4. Υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα ''ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ'' με τίτλο «Ειδικό πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων» ,αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου στο εν λόγω πρόγραμμα και αποδοχή της χρηματοδότησης του.
 5. Υποβολή Πρότασης για ένταξη στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ IΙ», Πρόσκληση IV, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» και αποδοχής της χρηματοδότησής του.
 6. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων.
 7. Απόφαση για την αντικατάσταση και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της αρδευτικής γεώτρησης στη θέση “Ποταμός” της Κοινότητας Αγίων Δέκα του δήμου μας.
 8. Απόφαση για την ανόρυξη και το ιδιοκτησιακό καθεστώς υδρευτικής γεώτρησης στη θέση “Μπαρμπούνι” του Οικισμού Κρότου της Κοινότητας Μιαμούς του δήμου μας.
 9. Παραχώρηση αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Πρινιά (δεν λειτουργεί).
 10. Συμμετοχή του Δήμου Γόρτυνας ως νέο Τακτικό Μέλος στο «Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη.
 11. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Γόρτυνας και Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης για την «Έρευνα φυσικού περιβάλλοντος στην Κοινότητα Γέργερης και αποτύπωση των σημαντικών της χαρακτηριστικών στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γέργερης».
 12. Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο, την εκπροσώπηση του Δήμου κατά την εκδίκαση της υπ’ αρ. 222/2020 έφεσης, ενώπιον του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, κατά του Δήμου Γόρτυνας και κατά της υπ’ αρ. 151/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου και καθορισμός της αμοιβής του.
 13. Ανάθεση υπόθεσης Ξ.Κ. σε πληρεξούσιο δικηγόρο και καθορισμός της αμοιβής του.
 14. Τροποποίηση των με αριθμό 40/2020 και 53/2020 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Γόρτυνας με τίτλο «Αγορά ακινήτων με σκοπό την κατασκευή του έργου «Λιμνοδεξαμενή Στερνών (κούτελα) Δημοτικής Ενότητας Κόφινα».
 15. Απόφαση για την ανόρυξη και το ιδιοκτησιακό καθεστώς υδρευτικής γεώτρησης στη θέση “Δάσος (οικισμός Τρυπητά)” της Κοινότητας Πλατάνου του δήμου μας.
 16. Απόφαση για την αντικατάσταση και εκβάθυνση και το ιδιοκτησιακό καθεστώς υδρευτικής γεώτρησης στη θέση “Άγιοι Θεόδωροι” της Κοινότητας Αγίου Κυρίλλου του δήμου Γόρτυνας.
 17. Παροχή σύμφωνης γνώμης για την αλλαγή της έδρας του έργου «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Γόρτυνας », ενταγμένο στο Ε.Π. «Κρήτη» 2014-2020, (Κωδ. έργου 2016ΕΠ00210074).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 182 KB)

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA