Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Προσωρινοί Πίνακες Πρόσληψης Προσωπικού
Προσωρινοί Πίνακες Πρόσληψης Προσωπικού PDF Εκτύπωση

 

Ο Δήμος Γόρτυνας ενημερώνει ότι σήμερα 20/08/2021 αναρτήθηκαν στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 9ΕΟΗΩ9Η-25Π, στην ιστοσελίδα του δήμου μας και στους πίνακες ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων του δήμου μας οι Προσωρινοί Πίνακες Πρόσληψης Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σε υπηρεσίες καθαρισμού Σχολικών Μονάδων του Δήμου και κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς, μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, δηλαδή την Δευτέρα 23/08/2021 και με ημερομηνία λήξης Τρίτη 24/08/2021 και ώρα 13.00. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο email: gortyna@gortyna.gr.

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 673KB)

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA