Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η του μηνός Αυγούστου έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 

1.Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας καυσίμων στη Δ.Ε. Ρούβα του Δήμου Γόρτυνας, στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016.

2. Συγκρότηση  των επιτροπών:

  • παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος στις Δημοτικές Ενότητες Γόρτυνας και Κόφινα»
  • παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος στις Δημοτικές Ενότητες Αγίας Βαρβάρας και Ρούβα»
  • παρακολούθησης και παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Γόρτυνας»
  • παρακολούθησης και παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός Νεκροταφείων Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Βαρβάρας και Κόφινα»
  • παρακολούθησης και παραλαβής  με τίτλο «Καθαρισμός Νεκροταφείων Δημοτικών Ενοτήτων Γόρτυνας και Ρούβα»

στα πλαίσια εφαρμογής  του ν. 4412/2016.

3. Έγκριση επιπρόσθετου χρόνου έγκρισης του 1ου σταδίου και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης «Μελέτη για το αποχετευτικό δίκτυο (εσωτερικό και εξωτερικό) ακαθάρτων οικισμών Βαγιονιάς - Λούκια  - Κουμάσας και εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων»

4.Έγκριση επιπρόσθετου χρόνου έγκρισης του 2ου σταδίου και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης «Μελέτη για το αποχετευτικόδίκτυο (εσωτερικό και εξωτερικό) ακαθάρτων οικισμών Μεγάλη Βρύση - Άγιος Θωμάς - Πρεβελιανά και εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων»

 

5. Έγκριση πρακτικού ΙΙ επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση επικίνδυνης ιρλανδικής διάβασης και ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Κοινότητας Λουρών Δ. Γόρτυνας»

6. Έγκριση πρακτικού ΙΙ  επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας» Προϋπολογισμού: 228.500,00 € (ΜΕ ΦΠΑ)

7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή κτιρίου πρώην κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Λουρών»

8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης  του έργου  «Αποπεράτωση κτιρίου θεάτρου Δ.Ε. Ρούβα»

9. Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση - Αναβάθμιση Νηπιαγωγείου ΑΓ. Θωμά ΚΑΙ Νηπιαγωγείου - Δημοτικού Σχολείου Βαγιονιάς του Δήμου Γόρτυνας», στο πλαίσιο της πρότασης που θα υποβάλει προϋπολογισμού 145.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) στην με Α.Π. 223523/27.07.2022 πρόσκληση με κωδικό Π78-82 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 6105, ΑΔΑ:94ΛΓ7ΛΚ-ΕΨ0) και τίτλο «Βελτίωση - Αναβάθμιση Νηπιαγωγείου ΑΓ. Θωμά ΚΑΙ Νηπιαγωγείου - Δημοτικού Σχολειου Βαγιονιας ΤΟΥ Δημου Γορτυνας» για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας 3.8 «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός Υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (μετάβαση σε αποκεντρωμένο σύστημα μεγαλύτερων και λιγότερων μονάδων, ενίσχυση ψηφιακών και λοιπών υποδομών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών κλπ.)»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (141 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA