Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την Υλοποίηση της Πράξης «ΔΡΑΣΗ 9.iv.3: Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων - ΚΗΦΗ»
Πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την Υλοποίηση της Πράξης «ΔΡΑΣΗ 9.iv.3: Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων - ΚΗΦΗ» PDF Εκτύπωση

 

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η Ανακοίνωση ΣΟΧ 1//2022 (αρ. πρωτ. 10850/26-07-2022) που αφορά την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της Πράξης «ΔΡΑΣΗ 9.iv.3: Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων - ΚΗΦΗ» στο ΚΗΦΗ Δήμου Γόρτυνας που εδρεύει στον Πανασό ΔΕ Ρούβα Δήμου Γόρτυνας, με την ειδικότητα «ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ».

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά (hr@gortyna.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 29 Οκτωβρίου ημέρα Σάββατο και ώρα 8:00 και λήγει στις 7 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59.

 

 

Σχετικά αρχεία

01 - Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 - Αρχείο pdf (246 KB)
02 - Έντυπο ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ - Αρχείο pdf (207 KB)
03 -  Παράρτημα Ανακοινώσεων - Αρχείο pdf (617 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA