Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση στη 15η Έκτακτη Συνεδρίαση (Δια Περιφοράς) Έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
Πρόσκληση στη 15η Έκτακτη Συνεδρίαση (Δια Περιφοράς) Έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στη 15η έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς) έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας.

 

Καλείστε να συμμετάσχετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 25η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 μ., η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και ισχύει, του άρθρου 78 του ν. 4954/2022, καθώς και τη με αριθ. 375/Α.Π.39167/2-6-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τη Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236/8-9-2022 (ΦΕΚ Β΄ 4756) ΚΥΑ, που έχει παραταθεί δυνάμει της με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 66528/18.11.2022 (ΦΕΚ Β΄ 5874) ΚΥΑ.

Στο παραπάνω διάστημα που έχει οριστεί οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να ψηφίσουν όπως εάν ήταν η ψηφοφορία διά ζώσης, με τη διαφορά ότι μπορούν να εκφράσουν την ψήφο τους (συμφωνώ ή διαφωνώ ή λευκό) με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1. Με e-mail από προσωπικό λογαριασμό σας προς το e-mail της γραμματείας του δημοτικού συμβουλίου (secr-ds@gortyna.gr).

2. Με sms από το προσωπικό σας κινητό, προς το κινητό της γραμματείας του δημοτικού συμβουλίου (COSMOTE: 6937031698) ή προς το κινητό του Προέδρου (6981533627) αναγράφοντας το όνομά σας στο μήνυμα.

Μετά τις 12:00 μ.μ., καμία ψήφος δε θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανωτέρω διαδικασία είναι η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του δημοτικού συμβουλίου, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Επαναλειτουργία Δημοτικού Σχολείου Λαρανίου.
2 Άδεια διαμονής στους χώρους του Δημοτικού Σχολείου Αγίων Δέκα από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω λήξης προθεσμιών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΣΔΕΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (203 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA