Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση στην 22η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
Πρόσκληση στην 22η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 22η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας.

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 28/11/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Γόρτυνας στους Αγίους Δέκα, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και ισχύει, και του άρθρου 78 του ν. 4954/2022, καθώς και την με αριθ. 375/Α.Π.39167/2-6-2022Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ1α/ΓΠ.οικ. 15102/10.03.2023 (ΦΕΚ/Β΄/1429/10.03.2023) ΚΥΑ με την οποία παρατείνεται η ισχύς της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 5432/27.01.2023 (ΦΕΚ/Β΄/389/28.01.2023),το άρθρο 11 του Νόμου 5043/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Γνωμοδότηση-Εισήγηση Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί αίτησης αναδόχου της Μελέτης: «Μελέτη για το Αποχετευτικό Δίκτυο (Εσωτερικό και Εξωτερικό) Ακάθαρτων Οικισμών Άγιοι Δέκα - Μητρόπολης - Αμπελούζου και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας επιπρόσθετου χρόνου έγκρισης του 2ου-τελικού σταδίου και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της.
2 Γνωμοδότηση-Εισήγηση Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί αίτησης αναδόχου της Μελέτης: «Μελέτη για το Αποχετευτικό Δίκτυο (Εσωτερικό και Εξωτερικό) Ακάθαρτων Οικισμών Μεγάλη Βρύση-Άγιο Θωμά-Πρεβελιανά και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων» για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας επιπρόσθετου χρόνου έγκρισης του 2ου σταδίου και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της.
3 Γνωμοδότηση-Εισήγηση Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί αίτησης αναδόχου της Μελέτης: «Μελέτες Διαχείρισης Λυμάτων του Οικισμού Πανασού Δ.Ε. Ρούβα Δ. Γόρτυνας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας υποβολής του 1ου σταδίου και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της.
4 Γνωμοδότηση-Εισήγηση Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί αίτησης αναδόχου για την χορήγηση 1ης Συνολικής Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης για το Υποέργο «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος Τηλεέλεγχου - Τηλεχειρισμού και Ανίχνευσης Διαρροών του Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Γόρτυνας» της πράξης «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος Τηλεέλεγχου - Τηλεχειρισμού και Ανίχνευσης Διαρροών του Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Γόρτυνας» με κωδικό πράξης ΟΠΣ5184449.
5 Γνωμοδότηση Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί αίτησης του αναδόχου του έργου «Έργα Ύδρευσης - Αποχέτευσης Τμήματος Κεντρικής Οδού Γκαγκαλών του Δήμου Γόρτυνας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης.
6 Γνωμοδότηση Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί αίτησης του αναδόχου του έργου «Έργα Ύδρευσης - Αποχέτευσης Τμήματος Κεντρικής Οδού Γκαγκαλών του Δήμου Γόρτυνας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης.
7 Γνωμοδότηση Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί αίτησης του αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση Περίφραξης Νεκροταφείου Αμπελούζου» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης.
8 Γνωμοδότηση Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί αίτησης του αναδόχου του έργου «Συντήρηση Γηπέδου Μπάσκετ Οικισμού Σοκαρά Δ. Γόρτυνας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης.
9 Γνωμοδότηση Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί αίτησης του αναδόχου του έργου «Κατασκευή Μίνι Γηπέδου Ποδοσφαίρου (Caltseto) στην Τοπική Κοινότητα Χουστουλιανών Δήμου Γόρτυνας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης.
10 Γνωμοδότηση Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί αίτησης του αναδόχου του έργου «Συμπληρωματικές Εργασίες Διαμορφώσεων Αύλειου Χώρου Γηροκομείου (Κουκουράκειος Οίκος Ευγηρίας) Δ. Γόρτυνας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης.
11 Αντικατάσταση και εκβάθυνση και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «Πεζοχώρια» της Κοινότητας Βασιλικής του δήμου Γόρτυνας.
12 Αναγνώριση οφειλής και καταβολής ΜΑΠ εργαζομένων του Δήμου Γόρτυνας.
13 Αύξηση ωρών εργασίας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των δύο σχολείων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Μητρόπολης.
14 Παραχώρηση χώρου στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στην λαϊκή αγορά Ασημίου, την Πέμπτη 14/12/2023, για την διοργάνωση χριστουγεννιάτικου παζαριού.
15 Επέκταση διάρκειας του προγράμματος της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67έτων στο Δήμο Γόρτυνας.
16 Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Γόρτυνας
οικ. έτους 2023, με την ένταξη σε αυτό νέου έργου.
17 Έγκριση απ' ευθείας αγοράς ενός ακινήτου, που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Αγίου Θωμά της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας του δήμου Γόρτυνας και θα αξιοποιηθεί για την χωροθέτηση, κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων για τους οικισμούς Μεγάλης Βρύσης, Αγίου Θωμά και Πρεβελιανών.
18 Γνωμοδότηση Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί αίτησης του αναδόχου του έργου «Συμπληρωματικές Εργασίες Διαμορφώσεων Αύλειου Χώρου Γηροκομείου (Κουκουράκειος Οίκος Ευγηρίας) Δ. Γόρτυνας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης.
19 Θέμα 19ο: Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας έτους 2023 και κατάρτιση σχεδίου 5ης αναμόρφωσης και ανάκληση της 192/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΔΕΣΔΕΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (221 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA