Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση στην 23η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
Πρόσκληση στην 23η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 20/12/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Γόρτυνας στους Αγίους Δέκα, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και ισχύει, και του άρθρου 78 του ν. 4954/2022, καθώς και την με αριθ. 375/Α.Π.39167/2-6-2022Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ1α/ΓΠ.οικ. 15102/10.03.2023 (ΦΕΚ/Β΄/1429/10.03.2023) ΚΥΑ με την οποία παρατείνεται η ισχύς της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 5432/27.01.2023 (ΦΕΚ/ Β΄/389/28.01.2023),το άρθρο 11 του Νόμου 5043/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Γνωμοδότηση-Εισήγηση Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί αίτησης αναδόχου του έργου: «Αποπεράτωση Κτιρίου Θεάτρου Δ.Ε. Ρούβα», για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «με αναθεώρηση» μέχρι τις 30 Απριλίου 2024.
2 Γνωμοδότηση-Εισήγηση Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί αίτησης αναδόχου του έργου: «Ολοκλήρωση Εργασιών Κλειστού Γυμναστηρίου Ασημίου», για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «με αναθεώρηση» μέχρι τις 12 Απριλίου 2024.
3 Έγκριση τροποποίησης φυσικού αντικειμένου Σύμβασης του έργου: «Αναβάθμιση της Σχολικής Μονάδας: Γυμνάσιο Λύκειο Άγιας Βαρβάρας του Δήμου Γόρτυνας για την Ποιοτική Βελτίωση και για τη Διασφάλιση της Βιοκλιματικής Λειτουργίας της Σχολικής Μονάδας».
4 Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου ΠΚΤΜΝΕ Κύριας Σύμβασης του έργου: «Βελτίωση Υφιστάμενης Οδού Λέντας - Λουτρά Δήμου Γόρτυνας».
5 Έγκριση τροποποίησης φυσικού αντικειμένου Σύμβασης του έργου: «Βελτίωση Υφιστάμενης Οδού Λέντας - Λούτρα, Δήμου Γόρτυνας».
6 Γνωμοδότηση-Εισήγηση Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί αίτησης αναδόχου του έργου: «Έργα Διαμόρφωσης Κοινόχρηστου Χώρου στον Οικισμό Αγίας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας», για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «με αναθεώρηση» μέχρι τις 30 Απριλίου 2024.
7 Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γόρτυνας, Σχολικού έτους 2024-2025 και αίτημα επαναλειτουργίας Δημοτικού Σχολείου Λαρανίου.
8 Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειών στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΣΔΕΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (208 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA