Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση στη 2η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2024 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
Πρόσκληση στη 2η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2024 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στη 2η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2024 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας

Καλείστε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 29/1/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 το βράδυ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Γόρτυνας στους Αγίους Δέκα, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και ισχύει, του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 και των διατάξεων του ν.5056/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Ορισμός εκπροσώπου και παροχή εξουσιοδότησης για τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Γόρτυνας με την Τράπεζα της Ελλάδος.
2 Ορισμός εκπροσώπου και παροχή εξουσιοδότησης για τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου με τη Eurobank.
3 Ορισμός εκπροσώπου και παροχή εξουσιοδότησης για τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου με την Παγκρήτια Τράπεζα.
4 Συμμετοχή του Δήμου Γόρτυνας στο Νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με τίτλο «Υλοποίηση Πλέγματος Δράσεων για την αντιμετώπιση της Υλικής Στέρησης με παροχή Τροφίμων ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΒΥΣ) προς τους απόρους, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, με παράλληλη στοχευμένη παροχή Συνοδευτικών Μέτρων προς υποστήριξη της Κοινωνικής ένταξής τους».
5 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας «Α.Κ.Ο.Μ.Μ.-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.».
6 Ορισμός εκπροσώπου στις Γενικές Συνελεύσεις της Αναπτυξιακής Εταιρείας Γέργερης Α.Ε. Εμφιαλωμένα Νερά Ρούβας.
7 Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου για τη σύσταση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την ανέλκυση ναυαγίων και απομάκρυνση επιβλαβών και επικίνδυνων πλοίων.
8 Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου για ορισμό επιτροπής με έργο, αφενός το χαρακτηρισμό των παραλιών ως πολυσύχναστων ή μη και αφετέρου να κρίνει-όποτε ήθελε προκύψει-περί των λοιπών περιπτώσεων όπως αυτές ρητά προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του υπ΄ αριθμό 20 Γ.Κ.Λ..
9 Ορισμός δύο Εκπροσώπων και ενός Επιστημονικού Συνεργάτη στον Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης «ΣΕΔΗΚ».
10 Ορισμός εκπροσώπου στις Γενικές Συνελεύσεις της ανώνυμης εταιρείας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε.Ο.Τ.Α..
11 Ορισμός εκπροσώπου στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας «ΔΙΚΤΥΟ ΙΔΑΙΩΝ».
12 Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γόρτυνας στις Επιτροπές της Αναπτυξιακής Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. που αφορούν την Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER Μεσαράς.
13 Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο._Δ.Σ.Α.)-Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ).
14 Ορισμός εκπροσώπων τακτικών και αναπληρωματικών του δήμου Γόρτυνας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου «ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ».
15 Ορισμός εκπροσώπου του δήμου στην γενική συνέλευση των μετόχων της «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
16 «Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για την συγκρότηση της επιτροπής εκτίμησης ακινήτων για το έτος 2024 (άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81)».
17 Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2024.
18 Ορισμός Προέδρου και Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
19 Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα επταμελή Σχολικά Συμβούλια.
20 Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. ΚΡΗΤΗΣ.
21 Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση οικισμού με πεζοδρόμηση κεντρικού άξονα Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας Δ.Γόρτυνας».
22 Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου νέου ΝΠΔΔ Δήμου Γόρτυνας, με την επωνυμία «Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Γόρτυνας».
23 Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου νέου ΝΠΔΔ Δήμου Γόρτυνας, με την επωνυμία «Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Γόρτυνας».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (399 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA