Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
ΠΡΟΣ
Τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας

 1. Λαγουδάκη Εμμανουήλ
 2. Σηφάκη Στυλιανό
 3. Σέγκου-Τσατσάκη Μαρία
 4. Γαρεφαλάκη Αντώνιο
 5. Ξυλούρη Σταύρο
 6. Χατζάκη Τίτο
(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 • Γενική Γραμματέα
 • Τεχνική υπηρεσία
 • Οικονομική υπηρεσία

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η του μηνός Μαΐου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και ισχύει, καθώς και το άρθρο 9 του Ν.5056/23, στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση του πρακτικού Ι ηλεκτρονικής αποσφράγισης- αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο με τίτλο: «Ανάπλαση με Πεζοδρόμηση Κεντρικού Άξονα Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας», προϋπολογισμού 380.456,74 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
 2. Έγκριση διενέργειας, τευχών δημοπράτησης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Εργασίες σε Αγωγό Όμβριων εντός Οικισμού Κρότου Κοινότητας Μιαμούς Προϋπολογισμού 55.000,00 € (Συμπεριλαμβανομένου Του Φ.Π.Α.) με Χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΠΑ Περιφερεια Κρητης 2021 - 2025».
 3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μετά από γνωμοδότηση σχετικά με την αρ. 139/30-10-2023 αγωγή κατά του Δήμου Γόρτυνας και ορισμός δικηγόρου για τις ενέργειες αυτού.
 4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μετά από γνωμοδότηση σχετικά με την αρ. 140/31-10-2023 αγωγή κατά του Δήμου Γόρτυνας και ορισμός δικηγόρου για τις ενέργειες αυτού.
 5. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
 6. Ορισμός δικηγόρου για την ολοκλήρωση ενεργειών απαλλοτρίωσης οικοπέδου εντός του οικισμού Αγίας Βαρβάρας, για τη δημιουργία παιδικής χαράς και χώρου πρασίνου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (380 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA