Αρχική Γραφείο Τύπου Δελτία Τύπου Διενέργεια Οικονομικού και Διαχειριστικού Ελέγχου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
Διενέργεια Οικονομικού και Διαχειριστικού Ελέγχου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

Αναλυτικά η εισήγηση του προέδρου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, Στέλιου Μαυρίδη:

Η κατάσταση που παραλάβαμε σαν νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας, στην οποία είμαι πρόεδρος, είναι τραγική.

Παρά τις ενοχλήσεις μας, από την ημέρα που αναλάβαμε σαν νέο Διοικητικό Συμβούλιο, στις 18-11-2019, προς το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο και ιδιαίτερα στον ταμία – διαχειριστή Κοκκινάκη Νικόλαο, να μας ενημερώσουν για την υπάρχουσα κατάσταση, η μόνη ενημέρωση που είχαμε από τον ειδικό σύμβουλο του πρώην Δημάρχου, ο οποίος είχε αναλάβει την διεκπεραίωση της οικονομικής διαχείρισης της Σχολικής Επιτροπής, Σπυριδάκη Δημήτριο, ήταν ότι δεν έχει κλείσει ακόμη τα βιβλία εσόδων – εξόδων της Σχολικής Επιτροπής, δεσμευόμενος ότι εντός δέκα ημερών θα τα έχει τακτοποιήσει, υπόσχεση που δεν τήρησε.

Ανέφερε ότι, έχοντας μια πρόχειρη εικόνα των οφειλών της Σχολικής Επιτροπής, αυτές είναι 690,30 € προς το ΙΚΑ από ΠΕΑ, 5.900,00 € προς το ΙΚΑ για εργοδοτικές εισφορές, 17.000,00 € προς ΟΤΕ.

Στην πορεία, διαπιστώσαμε ότι οι οφειλές δεν είναι αυτές που μας παρουσίασαν, αλλά ανέρχονται στο ποσό των 66.846,83 €, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα απαιτήσεις. Ενδεικτικά, σας αναφέρω ότι οφείλουμε στον ΕΦΚΑ 34.463,23 €, στον ΟΤΕ 26.331,88 € και σε ιδιώτες 6.051,72 €.

Να σας γνωρίσω ότι δεν έχουν κατατεθεί στην ΔΟΥ φορολογικές δηλώσεις από το 2013 μέχρι και το 2017, ούτε έχουν εγκριθεί οικονομικοί απολογισμοί, ως όφειλε η απερχόμενη διοίκηση για τα έτη 2017 και 2018.

Στο αρχείο της Σχολικής Επιτροπής δεν υπάρχουν βιβλία ταμείου για τα έσοδα – έξοδα, πρακτικά αποφάσεων ΔΣ, ούτε παραστατικά εσόδων – εξόδων, για τα έτη 2017, 2018 και 2019, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να ενημερωθούμε και να αποφασίσουμε για την έγκριση των οικονομικών απολογισμών για τα έτη αυτά.

Εκκρεμούν επιχορηγήσεις που δικαιούται η Σχολική Επιτροπή και χάνονται (για την προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων), επειδή για να δοθούν, απαραίτητα, πρέπει να έχουν εγκριθεί οι απολογισμοί των παρελθόντων ετών.

Παρά τις ενοχλήσεις μου στην απερχόμενη διοίκηση να προσκομίσουν όλα τα παραπάνω, μας αγνοούν επιδεικτικά και δεν έχουν προσκομίσει τίποτα.

Μετά από ομόφωνη απόφαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, παρέλαβα το ταμείο της Σχολικής Επιτροπής, που σύμφωνα με την κίνηση του λογαριασμού της Παγκρήτιας Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 28.045,73 €, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα διαχείρισης τρεχόντων αναγκών και θεμάτων, με την ρητή επιφύλαξη του παραλαβόντος περί των θεμάτων που χειρίστηκε η προκάτοχος επιτροπή, είτε σε επίπεδο αστικών είτε ποινικών εκκρεμοτήτων και ευθυνών, τις οποίες ρητά αποποιήθηκα ως γεγενημένες προ της αναλήψεως του νέου Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας, στην οποία είμαι πρόεδρος, με την 1/2020 απόφασή της εισηγείται προς το ΔΣ την διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου. Η Δημοτική Αρχή είναι, πλέον, υποχρεωμένη να προχωρήσει στον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο. Εάν αποδειχτεί ότι υπάρχουν βάσιμα στοιχεία κακοδιαχείρισης και κακοδιοίκησης, τότε τον λόγο θα έχει η Δικαιοσύνη.

 

Click image to open!
Click image to open!

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA