Αρχική Γραφείο Τύπου Δελτία Τύπου Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

 

 

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

 

  1. Σταματάκη Γεώργιο
  2. Χατζάκη Τίτο
  3. Κουμιανάκη Γεώργιο
  4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
  5. Μπομποδάκη Στυλιανό
  6. Ξυλούρη Σταύρο

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(άρθρο 75 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

Καλείσθε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Γόρτυνας αύριο 12 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, για τη συζήτηση και λήψη απoφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 

  • Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών προς ΔΕΔΔΗΕ

 

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον λόγω παρέλευσης προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού (παρ.1 του άρθρου 32 του Β.Δ. 17.5/15.6.59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο pdf (118.10 ΚΒ)
Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA