Αρχική Γραφείο Τύπου Δελτία Τύπου Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής
Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής PDF Εκτύπωση

 

 

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ
 1. Σταματάκη Γεώργιο
 2. Χατζάκη Τίτο
 3. Κουμιανάκη Γεώργιο
 4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
 5. Μπομποδάκη Στυλιανό
 6. Ξυλούρη Σταύρο

  ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

  (άρθρο 75 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

Καλείσθε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Γόρτυνας σήμερα 07 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:
 • Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στις 27-9-2021.
Το  θέμα  κρίνεται κατεπείγον λόγω αναγκαιότητας πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση που εκδηλώθηκε στις 27-9-2021 στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας, ύστερα από την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης από την Πολιτική Προστασία.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κοκολάκης Ελευθέριος

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο pdf (135.51 ΚΒ)
Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA